Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

ÜHESHINGAMINE

Video projektist! (Euroopa Noored Aastaraamat 2009)

2.-5. juulil 2009 toimunud XXV Laulupeo ja XVIII Tantsupeo „ÜhesHingamine“ korraldamisel olid abiks 15 vabatahtlikku üle Euroopa, kellele sai osaks unikaalne kogemus anda oma panus eestlaste suursündmuse korraldamisse.
Esmakordse grupiviisilise Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projektiga Eestis anti väljastpoolt Eestit laulu- ja tantsupeo teema vastu huvitundvatele noortele vabatahtlikele võimalus tutvuda lähemalt eesti kultuuri ühe olulisema traditsiooniga, mõista meie ajalugu, inimesi ja kohalikku eluolu ning lisaks sellele omandada rahvusvahelises erineva kultuuritaustaga meeskonnas töötamise kogemus.

Noored vabatahtlikud kümnest riigist – Austriast, Rootsist, Itaaliast, Hispaaniast, Bulgaariast, Lätist, Leedust, Suurbritanniast, Kreekast, Ungarist  ja Prantsusmaalt saabusid Eestisse juba 1. juunil ja võtsid kahe kuu jooksul osa nii laulu- ja tantsupeo ettevalmistusest, läbiviimise protsessist kui ka mitmesugustest rahvapeoteemalistest järeltegevustest. Laulu- ja tantsupeo ajal võis neid märgata nii rongkäigus kui ka festivali areenidel – lauluväljakul ja Kalevi staadionil, abistamas rahvapeo külastajaid ning Tallinnasse spetsiaalselt selleks puhuks saabunud väliskülalisi ja esinejaid.

Vabatahtlike teenistus algas intensiivse koolitusperioodiga ning teoreetiliste ja praktiliste eesti keelt ja kultuuri tutvustavate töötubadega. Laulu- ja tantsupeo traditsiooniga paremaks tutvumiseks arusaamiseks osaleti nii eesti rahvatantsu kui ka –laulu loengutes ja praktilistes tundides, samuti külastati Tartu laulupidu, lisaks tutvuti keskaegsete gastronoomiliste elamustega restoranis Olde Hansa.

Vaata vabatahtlike fotosid ja loe nende mõtteid EVT kohta siit. Lisaks saad uudistada ka vabatahtlike kirjutatud päevikut, kirju seoses oma teenistuse ja sellega seonduvate mõtetega.


Käesolev projekt on ellu viidud Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil.