Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
Toimunud noortevahetused (alustades hilisemast)

Aastal 2018 

'Gender Positive' 22-30.04.2018 Prizren, Kosovo 
Noortevahetuse eesmärgiks oli tõsta osalejate teadlikkust sooküsimustest ning märgata kuidas neid tutvustatakse meedias.
Eestist osales 4 noort ja 1 grupijuht.


'Olympism Spirit for Peacebuilding' 14-23.04.2018 Ateena, Kreeka

Noortevahetuse peateemaks on kasutada olümpismi filosoofiat mõistmaks ühiskonnas olevaid väärtuseid. Eestist osales 6 noort ja 1 grupijuht.

Aastal 2017

'Communicating Migration: Creating Possibilities' 5-13.11.2017 Catania, Itaalia
Projekt keskendus meediale ja migratsiooniteemadele. Eestist osales 4 noort ja 1 grupijuht.

'TH!NK: Youth & the Post Truth era!' 9-17.10.2017 Lissabon, Portugal 

Projekti raames keskenduti peamiselt päevakajalistele poliitteemadele. Eestist osales projektis 4 noort ja 1 grupijuht.

'A Muse for the Youth' 22-30.09.2017 Agros, Küpros 
Projekt raames viidi läbi erinevaid kultuuri ja kunstiteemalisi loovaid töötubasid. Eestist osales projektis 4 noort ja 1 grupijuht.

'Experience Europe' 11-18.09.2017 Lecce, Itaalia 
Noortevahetus tõi kokku osalejad arutlemaks Euroopa Liidu teemadel. Eestist osales projektis 4 noort ja 1 grupijuht.

'Express Out Loud: Youth in Action' 22.08-1.09.2017 Bedeille, Prantsusmaa 
Noortevahetuse eesmärgiks on tänavaaktivismi aktiviseerimine ja metoodikate õppimine kuidas ise aktsioone läbi viia. Eestist osales projektis 4 noort ja 1 grupijuht.

'Bring the Action' 20-27.08.2017 Puduri/Riia, Läti 
Projekti raames kogunesid noored arutlema tervislike eluviiside ja toitumise teemadel. Eestist osales projektis 3 noort.

'Masterchef' 17-26.08.2017 Taglio di Po, Itaalia 
Noortevahetuse eesmärgiks oli tutvustada erinevaid toidukultuure, nende olemust ja tervislikke eluviise. Loe lähemalt tegevustest. Eestist osales 5 noort ja 1 grupijuht. 

'Health & You-th' 15-26.08.2017 Tbilisi, Gruusia
Projekti korraldas Continuous Action Koostöös Gruusia partneriga Youth For the World, mille raames toimus suvel Tbilisi lähedal Rustavis tervislike eluviiside teemaline noortevahetus. Eestist osales 8 noort ja 2 grupijuhti. 

'The LARP - Adventure and Fantasy in Swedish Nature' / 30.06-11.07.2017 Uddevalla, Rootsi
Projekti korraldas Hastakasen Farm. Noortevahetuse raames mängiti läbi LARP rollimäng. Eestist osales 7 noort ja 1 grupijuht.

'Mix'Abilities' / 20-30.06.2017 Bedeille, Prantsusmaa
Projekti korraldas Solafrika. Noortevahetuse raames arutleti erivajadustega noortega töötamise ja nende kaasamise teemadel. Eestist osales 5 noort.


Aastal 2016


'DigiTales' / 1-8.12.2016 Kouklioi, Kreeka
Projekti korraldas Youth Center of Epirus. Noortevahetus keskendus digitehnoloogiale ning selle kasutamisele.
Eestist osales projektis 6 noort.

'The Green Way' / 17-25.11.2016 Kouklioi, Kreeka
Projekti korraldas Youth Center of Epirus. Noortevahetuse raames räägiti erinevatel keskkonnateemadel. Eestist osales kokku 6 noort.

'Less is More 2 Inclusion' / 24.08-2.09.2016 Setubal/Palmela, Portugal
Projekti korraldas
OKUPA - Espaço Juventude Centro Social de Palmela. Teemadena käsitleti noorte kaasatust ja osalust, loovust ja loomingulisust, tervist ning kultuuri. Eestist osales projektis 7 noort.
Loe osalejate muljeid projektist siit.

'Double Workout' / 8-16.08.2016 Riia, Läti

Projekti vedas eest Baltic Regional Fund. Teemadena arutleti tervisliku eluviisi ja spordi teemadel. Eestist osales projektis 6 noort.

'Youth at Gender Equality' / 4-11.08.2016 Lugo, Hispaania
Projekti korraldajaks on EDUCERE. Eestist osales 6 noort.

'Re-Marketable' / 24-31.07.2016 
Agárd, Ungari 
Projekt keskendus keskkonnateemadele ning säästlikule eluviisile. Eestist osales noortevahetusel 6 noort.

'LARP 2016' / 13-26.07.2016 Uddevalla lähistel asuv Hastekasen talu, Rootsi

Projekti korraldas Hastekasen Farm. Projekti kokkuvõte on leitav siit. Eestist osales projektis 10 noort ja 2 grupijuhti.


'Stone Age in Us' / 16-25.07.2016 Vilnius, Leedu 
Noortevahetusel räägiti keskkonnast, õpiti grupis töötama ning tegeleti loovusülesannetega. Eestist osales projektis 6 noort.

'Make it Happen!' / 27.06-5.07.2016 Lissabon, Portugal
Noortevahetuse raames räägiti vabatahtlikust tööst, selle mõjust ning viidi läbi mitmeid töötube koostöös kohalike noortega. Eestist osales projektis 5 noort. 

'Close Up 2, Culture Since Rome' /
16-24.05.2016 Beja, Portugal
Noortevahetuse teemaks on kodanikuks olemine ja kulutuuriline mitmekesisus Euroopas.
Eestist osales projektis 5 noort.


Aastal 2015

'MAD-Movement, Arts, Dance' / 23-31.10.2015 Little Gaddesden, Hertfordshire, Inglismaa
Projekti märksõnadeks oli tants, eneseareng, loomingulisus ja kaasatus. Eestist osales 5 noort ja grupijuht.

'Mobility, Motion, Movie' / 13-26.09.2015 Montendre, Prantsusmaa
Projektis osales Eestist 5 noort.

'Less is More' /
24.08-4.09.2015 Portalegre, Portugal
Projektis osales Eestist 6 noort.

'2-gether-as-1' / 24-31.08.2015
Hertfordshire, Inglismaa.
Projekti märksõnadeks olid võitluskunstid, eneseareng, väärtushinnangud ning loovus. Eestis osales projektis 6 noort.

'8 Ways to Positively Being' / 19-26.08.2015 Marseille, Prantsusmaa

Projektis osales Eestist 5 noort ja grupijuht.

'TO BE MOVED' / 8-16.08.2015 Göteborg, Rootsi

Noortevahetusel osales 5 noort ja grupijuht.

'Back to Nature' / 3-11.08.2015 Hague, Holland
Noortevahetusel osales Eestist 5 noort.

'Eye on You(th) / 27.07-3.08.2015 Riias, Lätis

Noortevahetusel osales Eestist 6 noort. Vaata projektis toimunut siit.