Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
VÕIMALUSED

Altpoolt leiad põnevaid võimalusi minna meie kaudu erinevatesse noorteprojektidesse, kus saad end täiendada mitte-formaalses õpikeskkonnas. Oma tegutsemisaastate vältel oleme saatnud noortevahetustesse sadu noori. Ka Sinul on võimalik olla üks neist! 


Rahvusvahelised noortevahetused toimuvad üldjuhul 18-25-aastastele noortele, kuid mõnikord korraldatakse ka selliseid projekte, kus saavad osaleda nooremad, 13-17-aastased või siis kuni 30-aastased noored. Igasse noortevahetusse sõidab ka grupijuht (on/võib olla vanem kui 25 eluaastat). 

Täiendavate küsimuste korral võta meiega ühendust kas pakkumise all näidatud e-postil ja/või telefonil. Huvi korral anna meile esimesel võimalusel
märku või hiljemalt pakkumise juures näidatud kuupäevaks - kohti jagub vaid loetud arv osalejatele!

NB! Kui osaleja on saatnud osalemise sooviavalduse ja saanud meiepoolse kinnituse ning tasunud osalustasu, kuid soovib hiljem osalemisest loobuda, siis juba tasutud osalustasu ei tagastata. 

Projektis osalejatelt ootame ka tagasisidet, et
saaksime teha saadud hinnangutest ja soovitustest omad järeldused!

Leia meid ka Facebook'ist - Like'ides Continuous Action'i lehekülge, jõuavad uudised kõige kiiremini kas otse sinu telefoni või arvutisse! 


 
OTSIME OSALEJAID JÄRGMISTESSE NOORTEVAHETUSTESSE:
 

"EYES ON EU - the Web Series" 15-24.03.2020 Marseille, Prantsusmaa
Continuous Action on juba üle ühe aasta olnud partner Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projektile "Eyes on EU", mida koordineerib Eurasia Net Prantsusmaalt. Selle multiprojekti raames loovad 5 eri riigi noored 6-st episoodist koosneva filmisarja. Käsolev noortevahetus on teine kohtumine filmihuviliste vahel. Osalejad on projekti kinnitatud.

Projekti ei toimu. Osalejaid teavitatakse edasistest sammudest peale lisainfo saamist projekti koordineerivalt organisatsioonilt Eurasia Net. 


"Evaluate Evolve - the past the present the future" 17-26.06.2020 Hästekasen (Göterborgi lähedal), Rootsi 
Noortevahetus keskendub seekord meie partneri Hästekasen Farmi juures toimunud erinevate projektide tagasivaatele. Projekti on oodatud eelkõige osalejad, kes on ise eelnevatel aastatel osalenud meie LARP- teemalistel noortevahetusel ja/või tunnevad huvi loodussäästliku eluviisi vastu ning soovivad tutvuda Rootsis toimunud ning plaanitavate järgmiste projektidega. Huvi korral täida sooviavaldus või kirjuta annli@continuousaction.ee 

Noortevahetusel osalemise peamised tingimused: 
- vanus 18-30.a. (grupijuht võib olla vanem); 
- huvi noortevahetuse teema vastu; 
- osalustasu 60€ tasumine MTÜ Continuous Action a/a-le.
- võimalus esmalt ise lennupiletid välja osta.