Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
OSALEJAID OTSIME JÄRGMISTESSE  PROJEKTIDESSE: 
'Non-formal Job Matchin' 1-11.05.2019 Banska Stiavnica, Slovakkia Koolituse eesmärgiks on toetada noorsootöötajaid jt noortega töötavaid spetsialiste mitteformaalsete meetodite kasutamises, et noored oskaksid analüüsida erinevaid töövalikuid. Tutvu projekti sisuinfoga. Eestist saame saata 3 osalejat. Huvi korral täida sooviavaldus ning küsimuste korral kirjuta annli@continuousaction.ee