Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

"H(youth)manity" 20-27.08.2017 Sfanthu Gheorge, Rumeenia
Koolituse raames puudutatakse immigratsiooni, sallivuse, xenofoobia ja vihakõne teemasid. Eestist saame saata projekti 4 osalejat. Loe lähemalt projekti esialgset infot. Tutvu rahvusvahelisel koolitusel osalemise tingimustega ja huvi korral saada meile sooviavaldus esimesel võimalusel. Küsimuste korral kirjuta annli@continuousaction.ee

"The Grasshopper" 1-8.09.2017 Villa Psaigon, Dingli, Malta Koolituse raames arutletakse tervislike eluviiside ja spordi teemadel. Loe esmast koolitusinfot siit. Projekti oodatakse Eestist 3 osalejat. Tutvu rahvusvahelisel koolitusel osalemise tingimustega. Osalejad on projekti kinnitatud. Küsimuste korral kirjuta annli@continuousaction.ee Projektis osaledes rakendub lisaks korraldajapoolne osalustasu 15€.
"Let's Play for Social Inclusion!" 5-16.09.2017 Luc en Diois, Prantsusmaa
Koolituse raames mängitakse läbi erinevaid animatsioonitehnikaid ja -meetodeid, mis sobivad tööks vähemate võimalustega või erivajadustega noortega. Loe tegevuste kohta. Tegevusi korraldab Detours D'ailleurs, Eestist on oodatud 3 osalejat.
Tutvu rahvusvahelisel koolitusel osalemise tingimustega. Osalejad on projekti kinnitatud.