Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

NOORTEVAHETUS

Mis see on? Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline kohtumine, mille käigus käsitletakse noorte jaoks huvitavaid ja olulisi teemasid ning tutvutakse teistsuguste kultuuritraditsioonidega. Käsitletavaid teemasid on paljudest erinevatest valdkondadest - näiteks noorte roll ühiskonnas, rassism, ksenofoobia, narkootiliste ainete kahjulikkus, keskkond jpm.

Kellele ja kulud? Noortevahetuses saavad osaleda kõik noored, olenemata sellest, milline on Sinu haridustase või keeleoskus, kas Sa sisustad oma päevi õpingute, töötamise või millegi muuga. 
Majutus, toitlustus ja programm on korraldatud ning kaetud 100% korraldajate poolt ning rahastatud Erasmus+ programmi poolt. Samuti on hea teada, et reisikulud projekti toimumisriiki kaetakse kuni 100%, seda aga projektis ettenähtud piirmäära ulatuses. Lisandub osalustasu 60€, mis katab projekti ettevalmistuste ja järeltegevustega seotud kulud.

Sina saad noortevahetusest osa võtta, kui oled vanuses 13-25 eluaastat. Kui oled vanem kui 25, võid osaleda aga grupijuhina.

Noortepass. Noortevahetusel osalemise kinnituseks antakse Sulle eriline sertifikaat "Noortepass" (Youthpass) mis tõendab sinu kogemust mitteformaalse õppimise valdkonnas. Kui Noortepass on selleks loodud leheküljel
www.youthpass.eu täidetud (eesti või inglise keeles), saab selle  PDF-vormis endale sobival ajal välja trükkida.

Korralda ise! Lisaks noortevahetusel osalemisele on seda võimalik ka ise korraldada. Noortevahetuse korraldamine annab Sulle rahvusvahelise projekti tegemise kogemuse, avardab Sinu maailmavaadet, võimaldab luua koostöö- ja sõprussidemeid teistest rahvustest noortega ning annab hea võimaluse keelepraktikaks. Ja mis veel oluline – Sa saad seda kõike ise korraldada, täiskasvanud on noortele noortevahetuse läbiviimisel lihtsalt abiks.


Uuri,
kuidas ise korraldada noortevahetust.