Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Kuidas saada vabatahtlikuks?

1. Esmalt on oluline, et Sa teaksid ja oleksid endas selgusele jõudnud, miks Sa ikkagi tahad vabatahtlikuks minna ning millega pead seejuures arvestama? (vt. Noorteagentuuri kodulehel olevat infot)

2. Pärast seda tuleb Sul endale leida saatev organisatsioon Eestis (sending organization - SO) kes aitab Sul teha vajalikke samme, et projektiga liituda ning abistab ja juhendab Sind kogu EVT jooksul, kui ka siis, kui Sa koju tagasi pöördud.

Saatvaks organisatsiooniks saame olla meie, MTÜ Continuous Action. Võid meiega julgesti ühendust võtta vabatahtlik@continuousaction.ee ning küsida projektide pakkumisi või siis küsida Sinu poolt väljavalitud projekti ja võimaliku partnerlussuhte kohta. Kindlasti palume Sul kirjutada ka motivatsioonikirja ja saata meile oma CV.

Järgmise sammuna tuleb Sul leida projekt ja vastuvõttev organisatsioon välisriigis (hosting organization - HO), mis on organisatsioon, kus Sa tööle hakkad. Nemad peavad tagama, et projekt oleks Sinu kui vabatahtliku jaoks edukas ja turvaline, olles teadlikud oma kohustustest ja õigustest EVTs. HO leidmisel on Sulle jällegi abiks üle-Euroopaline andmebaas, kus on olemas ka erinevate projektide pakkumised.

3. Kui nüüd need 3 osapoolt: Sina kui vabatahtlik, SO ja HO olete teenistuse ja muudes praktilistes küsimustes kokkuleppele saanud (Sina võid julgesti küsida, kus ma elama hakkan, kes on mu mentoriks, kas projektis on veel teisi vabatahtlikke jms), esitavad Sinu SO ja HO Euroopa Komisjonile taotluse, et saada projektile finantstoetus, millest ka Sinu projektiga seotud kulud tulevikus kaetakse. Tavaline ooteaeg on kuskil 2-3 kuud.

4. Hiljem, kui jaatav vastus käes, võid juba SO kaasabil hakata lennu broneerimisele ja muudele pisiasjadele mõtlema.