Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Vabatahtlik teenistus

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on Euroopa Liidu kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored (Youth in Action) üks alamprogramm, mis sai alguse juba 1996. aastal. Programmi rahastas Euroopa Komisjon (2007-2013).
Alates 2014. aastast rahastab Euroopa vabatahtliku teenistuse projekte programm Erasmus+.


Oma olemuselt on EVT koostööprojekt, kus on alati vähemalt 3 osapoolt: vabatahtlik(ud), saatev organisatsioon ja vastuvõttev organisatsioon ning mõnikord ka koordineeriv organisatsioon.

EVT eesmärgiks on toetada 17-30 aastaste noorte osalust vabatahtlikus töös mõnes teise ELi kuuluvas või ELi välise riigi organisatsiooni juures ning seejuures teha tutvust selle riigi inimeste, kultuuri ja keelega. Vabatahtlikku tööd on võimalik teha nii individuaalselt kui ka grupi liikmena perioodil 2-12 kuud mõnes mittetulundusorganisatsioonis. On ka lühiajalisi projekte (2 nädalat kuni 2 kuud), mis on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele. Vabatahtliku töö projekte on näiteks kultuuri, noorsootöö, spordi, sotsiaaltöö, hoolekande, keskkonna, ELi teadlikkuse, meedia ja muudes valdkondades.

Vabatahtlikega koostööd tegevad organisatsioonid saavad olla Eesti noortele saatvaks organisatsiooniks või kaasata välisnoori oma organisatsiooni igapäevatöösse, toetades nii noorte arengut kui ka arenedes ise läbi uute ideede, energia ja töömetoodika.

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus algatus, mis ühendab kahte teineteist täiendavat suunda: vabatahtlik tegevus ja tööprojektid. Vabatahtliku tegevuse suund annab noortele võimaluse osaleda 2-12 kuu jooksul mõnes teises riigis vabatahtlikus teenistuses. Tööprojektidega seotud suund annab võimaluse töötamiseks, praktikaks või õpipoisiõppeks erinevatest sektorites, mis hõlmavad solidaarsusega seotud tegevusi. Lisainfot Euroopa Solidaarsuskorpuse kohta leiad siit.