Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

PROGRAMM ERASMUS+

Erasmus+: Euroopa Noored (Erasmus+: Youth in Action) programmi viiakse ellu perioodil 2014-2020, mille raames rahastatakse rahvusvahelisi projekte hariduse-, spordi- ja noortevaldkonnas. Programmiliselt on ühise katuse alla viidud senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid. 

Programmi ülesehitus ei järgi varasemat valdkondlikku jaotust, vaid hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:
Õpiränne (Key Action 1), Strateegiline koostöö (Key Action 2) ja Poliitikate kujundamine (Key Action 3).
Lisainfo
siin.