Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Kallis vabatahtliku hingega noor!

Kui soovid anda oma panuse ja teha midagi südamlikku teiste hüvanguks jätka lugemist ja leia suurepärane võimalus vabatahtlikuks tööks Eesti Toidupangas.Eesti Toidupangast

2010 lõid Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill ja Swedbank Tallinnas Eesti Toidupanga. 11. märtsil pakkis Toidupank oma esimesed 100 abipakki. See sai võimalikuks tänu mitmele toiduainete tootjale ja supermarketile. 12. märtsil toimetati abipakid allpool toimetuleku piiri elavatele inimestele Tallinna vaeseimas linnaosas, Põhja-Tallinnas. Kaasa aitasid kolm heategevusorganisatsiooni, kes teevad Toidupangaga koostööd - Päästearmee, MTÜ Sõbra Käsi ja Eesti Suurperede Abistamise Selts.

Alates 11. märtsist on Eesti Toidupank väljastanud abipakke Tallinnas igal nädalal. Abisaajate arv sõltub, millise koguse kaupa annetavad meile toiduainete tootjad ja edasimüüjad (supermarketid).

Toidupanga missiooniks on inimestevahelise solidaarsusprintsiibi levitamine ning vastutus kõige nõrgemate ees.

Enamikes Euroopa riikides on loodud toidupangad, mille eesmärgid on:
• toiduainete raiskamise vältimine
• majanduslikult raskesse olukorda sattunud inimeste abistamine
• inimestevahelise solidaarsusprintsiibi levitamine

Toidupank on heategev logistiline organisatsioon, mis kogub toiduaineid tootjatelt ja hulgimüüjatelt, täites seejuures hügieeni- ja kvaliteedinõudeid. Toidupank saab kõik kaubad annetuste näol ning seda tehakse järgnevatel põhjustel: ületootmine, ülejäägid hulgimüügist, kahjustatud pakend või kehtivusaja lõpp.

Toidupank ise toidu jagamisega ei tegele. Töö käib läbi kohalike heategevusorganisatsioonide ja sotsiaalhoolekande võrgustiku, kus töötavad inimesed on teadlikud abivajajatest ning on nendega otseses kontaktis.

Lisaks toiduabile ja rahalisele toele on väga oodatud ka vabatahtlikud, kes abistaksid laos ja kontoris kaupade kogumisel, ladustamisel, pakkimisel ja jagamisel.


Kontakt

Rohkem informatsiooni Toidupanga tegemiste ja vabatahtlikuks hakkamise kohta leiate veebilehelt www.toidupank.ee.


Teeme üheskoos midagi head!