Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Tule & sõida vabatahtlikuks välismaale

MTÜ Continuous Action loob võimalusi vabatahtlikuks tööks erinevates riikides. Ootame Sind osalema meie vabatahtliku teenistuse projektides.
Vabatahtlikku teenistust rahastatakse Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus programmide toel.

Rahvusvahelised koolitused & noortevahetused 2020

2020.a. projektide ülevaate leiad siit, mida korraldavad meie koostööpartnerid ja kuhu ootame osalejaid. Uuendame projektide loetelu jooksvalt.

Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerslusprojekt "Unified Actions"

MTÜ Continuous Action alustab Euroopa Solidaaruskorpuse partnerlusprojekti "Unified actions" elluviimisega, mille raames luuakse vabatahtliku töö võimalusi nii Eestis kui välismaal.

Kutse meie projektides osalenutele: tähistame sünnipäeva

Kas teadsid, et MTÜ Continuous Action saab juunis 15? Ootame sünnipäeva puhul lugusid, pilte, videosid nendelt, kes on käinud meie erinevates projektides ja/või muul moel olnud meie tegevustega seotud.
Lisaks ootame meie projektides osalenuid endale külla 18.06.2020 ajavahemikus kl 12-20. Peoprogrammi ei ole. Tule, millal sulle sobib!

Sissekannete arhiiv