Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Vabatahtliku teenistuse (VT) olulisus

Vabatahtlik teenistus on suurepärane võimalus enda arendamiseks ning oma silmaringi avardamiseks, aidates samal ajal nii väikeste kui suurte tegudega muuta maailma. Lisaks pakub kellegi heaks millegi ära tegemine positiivset emotsiooni, arendab solidaarsust, soodustab aktiivset osalust, vastastikust mõistmist ning on ühtlasi sisukaks ja lõbusaks enese proovilepanemise viisiks. Vabatahtlik teenistus võimaldab Sul õppida tundma Sinule huvipakkuvat kultuuri, jagada teadmisi enda kultuurist, töötada Sinule huvipakkuvas projektis ja leida uusi sõpru, seda kõike vürtsitamas 2-12 kuu pikkune välisriigis elamise kogemus!

VT on heaks valikuks Sulle, kui soovid pärast keskkooli lõpetamist enda edasise tuleviku osas natuke mõtlemisaega võtta ning hoopiski välismaal ringi vaadata ja ennast avastada. VT sobib ka juhul, kui soovid lihtsalt igapäevarutiinist välja murda ja midagi senisele tööelule sootuks teistsugust proovida. Projektiperioodi lõppedes tuled mõlemal juhul tagasi kohver väärtuslikest kogemustest, uutest teadmistest ning heade sõprade kontaktandmetest pungil.

Vabatahtliku teenistusega seotud kulud nagu ettevalmistus, koolitused, kohapealne keeleõpe, majutus ja toitlustamine on 100% rahastatud Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi poolt. Reisikulud vastuvõtvasse riiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarves olevale summale. Töö eest ei ole ette nähtud palka ega mingisugust muud tulu, kuid projekti raames saad Sina kui vabatahtlik igakuiselt taskuraha. Samas peaksid teadma, et VT ei ole lihtsalt tasuta puhkus teises riigis. Need projektitegevused, mis Sa teenistusaja jooksul teed, peavad looma nii Sinu vastuvõtvale organisatsioonile kui ka välisriigi kohalikule ühiskonnale lisaväärtust.