Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
AMICUS vabatahtlike artiklid

Esimesed AMICUS vabatahtlikud alustasid oma teenistust novembris 2009 ning järgmine grupp vabatahtlikke järgnes neile jaanuaris 2010. Kolmas grupp AMICUS vabatahtlikke pühkis mõneks ajaks Eestimaa tolmu kevadel 2010. Siit saad lugeda vabatahtlike muljeid oma uues elu- ja töökohas.

Diana Liivola / Itaalia
Margit Koll / Itaalia
Kadri Tammejuur / Portugal
Niina Lõiv / Rumeenia
Mari Randmets / Itaalia

Margit Müürisepp / Hispaania
Katri Mägi / Rootsi
Leenu Männik / Itaalia
Arvo Anton / Hispaania
Marianne Tamm / Rootsi
Kaisa Õim / Hispaania (uudis Kaisa tööleasumise kohta tema vastuvõtva organisatsiooni kodulehel)

Silja Uhs / Itaalia
Annika Ülejõe / Itaalia
Reet Naagel / Ungari
Birgit Purga / Itaalia
Viljo Soon / Ungari
Meeli Saksing / Itaalia
Piret Konsap / Itaalia