Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
AMICUS UURING

AMICUS uuringu eesmärk oli selgitada välja ja kirjeldada Eesti vabatahtliku tegevuse konteksti ja selle mõju rahvusvahelisele tsiviilteenistusele ja vabatahtlikule tegevusele. Samuti oli uuringu eesmärgiks hinnata konkreetselt projekti SIDUR raames vabatahtlike poolt läbi viidud vabatahtlikke tegevusi nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Tutvu AMICUS uuringuga (ingl k) siin

AMICUS uuringu illustratsiooniga saad tutvuda siin