Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

AMICUS - Preparatory Action, projekt SIDUR

Projekti eesmärgiks oli edendada tsiviilteenistuse ja vabatahtliku teenistuse koostöövõimalusi kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil ja Eestis pakub Continuous Action antud programmi raames võimalust teha vabatahtlikku tööd nii Eestis kui ka välismaal.  

2009. aasta lõpus ja 2010. aasta alguses läks Eestist Itaaliasse, Hispaaniasse, Rootsi, Portugali ja Rumeeniasse vabatahtlikku tööd tegema 11 noort ning 2010. aasta aprillis-mais alustas järgmine grupp noori oma teenistust Ungaris, Hispaanias, Itaalias ja Lätis. Kokku oli projektis SIDUR nii kohaliku vabatahtliku töö projektides kui ka hiljem välismaal vabatahtliku teenistuses osalenud 22 Eesti noort.