Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Koolitus “Between the lights"

Oled oodatud osalema koolitusel “Between the lights - INNOVATIVE METHODS OF INCLUSION” 12-18.06.2015 Kékedis, Ungaris. Koolitus on mõeldud neile, kes töötavad või puutuvad oma töös või õpingutes kokku vähemate võimalustega noortega ning soovivad saada uusi teadmisi ja meetodeid nimetatud sihtgrupiga töötamiseks. Koolitust korraldab organisatsioon Fekete Sereg koostöös koolitajatega Kanadast ja Austriast.

Euroopa vabatahtliku teenistuse pojektides osalemise võimalused

Oled oodatud kandideerima pikaajalistesse Euroopa vabatahtliku teenistuse projektidesse, mis on lähiajal algamas. Vabatahtliku otsivad Ungari, Hispaania, Prantsusmaa ja Horvaatia organisatsioonid. Saatvaks organisatsiooniks kõikide projektide puhul on MTÜ Continuous Action.

Euroopa vabatahtliku teenistuse projekt "Change Your Mind" Ungaris

Oled oodatud 12 kuud kestvasse Euroopa Vabatahtliku teenistuse projekti "Change Your Mind", mis alustab esimesel võimalusel Veszprémis, Ungaris. Projekti koordineerib ja võtab vastu MTÜ Lélektér Alapítvány ning saatvaks organisatsiooniks Eestist on Continuous Action. Ungarisse saadame kokku 2 vabatahtlikku.

Üheks või kaheks suvekuuks vabatahtlikuks Prantsusmaale

Oled oodatud osalema lühiajalises Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis eeloleval suvel Prantsusmaal. Projektid on erinevad ning vastuvõtvateks organisatsioonideks on erinevad kohalikud organisatsioonid. Projekte koordineerib meie hea partner Solidarités Jeunesses Pariisist. Saatvaks organisatsiooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

2 kuud Prantsusmaal - projekt "Réseau d’Entraide Volontaire - REV"

Oled oodatud osalema lühiajalises Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis “REV”, mis toimub 1.05-30.06.2015 (2 kuud) Beauvoisinis, Prantsusmaal.
Vabatahtlik töötab koos organisatsiooni liikmete ja teiste nii rahvusvaheliste kui ka kohalike vabatahtlikega. Peamised tegevused projektides on: abistamine rahvusvaheliste töölaagrite läbiviimisel, renoveerimistööd, tegevused looduses, aga ka kultuurilised tegevused.

Euroopa vabatahtliku teenistuse projekt Austrias

Oled oodatud osa saama pikaajalisest vabatahtliku teenistuse projektist "Connecting Intergenera(c)tions", mis algab aprillist (6 kuud) Innsbruckis, Austrias.
Vastuvõtvaks organisatsiooniks Senioren Residenz Veldidenapark. Saatvaks ikka MTÜ Continuous Action.

Rahvusvaheline seminar "SAND" Pesaros, Itaalias

Oled oodatud osalema rahvusvahelisel seminaril "SAND", mis toimub 13-18.04.2015 Pesaros, Itaalias. Projekti korraldab Itaalia organisatsioon RIVE ning Eestist saadab MTÜ Continuous Action.

Projekti "DesignLAB Orissa" raamat

Meil on hea meel teatada, et värskelt on ilmunud nii elektroonilisel kui ka paberkandjal projekti "DesignLAB Orissa" raamat, mis on ka üks projekti tulemustest.
Trükis valmis projektis osalenud partnerite ja osalejate koostöös, materjalid pani raamatuks kokku Kristel Laur.

Noortevahetus "Spread Your Wings" Küprosel

Oled oodatud osalema noortevahetusel "Spread Your Wings", mis toimub 27. märts - 5.aprill 2015 Agroses, Küprosel. Projekti korraldab kohalik noorteklubi Agros Youth Club.
MTÜ Continuous Action saadab projekti 5 osalejat Eestist.

KIIRE: Noortevahetus "Jobs of the Future" Türgis

Ootame osalejaid noortevahetusele "Jobs of the Future", mis toimub 31.01-7.02.15 Çankırıs, Türgis.
Noortevahetuse teemaks on noorte tööhõive ja erinevad võimalused programmi Erasmus+ raames. Projekti ootame 5 osalejat.

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200