Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Uus projekt "Unified Actions" koostöös Tallinna Ülikooliga


MTÜ Continuous Action on algatanud uue idee ELU programmis (Erialasid Lõimiv Uuendus) koostöös Tallinna Ülikooliga.
ELU on projekt- ja probleemõppel põhinev erialasid lõimiv ehk interdistsiplinaarne õppeaine, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad erialadeülese probleemipüstitusega projekte.
Ülikooli poolt algatatud programmist saab lähemalt lugeda aadressil 
elu.tlu.ee 

Continuous Action poolt algatatud ELU projekt "Unified Actions" toimub sügissemestril 2020/2021. Tegevuste raames uuritakse lähemalt vabatahtliku teenistuse tulemuslikkust ja proovitakse mõista mitteformaalse ja formaalõppe seoseid (Euroopa Solidaaruskorpus programmi partnerlusprojekti* näitel).


Hakkas huvitama? Liitu projektiga** perioodil 31.08-07.09.20 ELU-veebis.
Esimene kohtumine meeskonnaga toimub 14.09.20 kl 17:00 (asukoht täpsustamisel).

* ELU tegevused on seotud MTÜ Continuous Action poolt koordineeritava ESK partnerlusprojektiga "Unified Actions"
** Projektiga saavad liituda Tallinna Ülikooli üliõpilased. Üliõpilastel on ELU õppeaine õppekava nominaalplaanis välja toodud, kuid ELU võib võtta ka mõnel teisel endale sobival semestril (va bakalaureuse esimene aasta).
       

ELU arendustegevusi toetavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi projekti Astra meede TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja nr 2014-2020.4.01.16-0033 tegevus B23. 

   

Unified Actions on rahastatud 
SA Archimedes Noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest. 


Lisatud: 17.08.2020 // 0:00