Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Rakvere Avatud Noortekeskus otsib vabatahtlikke


Rakvere Avatud Noortekeskus ootab vabatahtlikke appi grupiprojekti Unified Actions*, mis toimub 21.01-10.02.2020 Rakveres koostöös Rakvere Gümnaasiumi Filmifestivaliga.

Jaanuari keskel saab hoo sisse välisvabatahtlike ja kohalike vabatahtlike grupiprojekt. Tegevuste raames abistatakse noortekeskust ning Rakvere Gümnaasiumi Filmifestivali korraldustegevustes (filmifestival toimub 4.-8.02.2020). 

Tule ja löö kaasa noortekeskuse erinevatesse tegevustesse ning veeda 3-nädalat kohapeal. Uued kogemused ootavad. 
Väljaspool Rakveret projektis osalejale on organiseeritud majutus- ja kaetud projekti elluviimisega seotud kulud. Osalustasu, ega lisakulutusi projektis ei ole, v.a. siseriiklik transport (teisest linnast Rakverre tulemine ja tagasisõit). 

Vabatahtlikud on projekti leitud. 

Küsimuste korral kirjuta vabatahtlik@continuousaction.ee


* Tegu on Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi lühiajalise siseriikliku vabatahtliku teenistusega.

Vabatahtlikuna saab antud projektis osaleda noor vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid, kuna tegevused on 100% rahastatud vastavalt projekti eelarvele ning programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. 

 

Unified Actions on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest.


Lisatud: 5.01.2020 // 0:00