Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Sõida Itaaliasse vabatahtlikuks


MTÜ Continuous Action pakub erinevaid võimalusi vabatahtlikus teenistuses Itaalias. 
Tutvu võimalustega, mis kestavad sellest suvest kuni 2020.a. kevadeni. 
Vabatahtlikke oodatakse mitmetesse pikaajalistesse projektidesse: 

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30.a. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele. Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 
Vabatahtliku teenistuse projektid on saanud rahastuse Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. 

Hakkas huvitama? 
Täida sooviavaldus ja/või saada Vicolocortole oma CV koos motivatsioonikirjaga (inglise keeles) aadressile candidates@vicolocorto.org, pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee


Lisatud: 10.07.2019 // 0:00