Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Sõida Itaaliasse vabatahtlikuks


MTÜ Continuous Action pakub erinevaid võimalusi vabatahtlikus teenistuses Itaalias koostöös meie partnerorganisatsiooniga Vicolocorto. 

Vabatahtlikke oodatakse mitmetesse pikaajalistesse projektidesse. Lisainfo nägemiseks vajuta projekti nimele. 

Algusega juunist (juuni 2020-31.01.2021, 8 kuud):
Algusega juulist (01.07.2020-31.01.2021, 7 kuud):

Juhul kui tunned huvi mõne projekti vastu saada meie partnerorganisatsioonile Vicolocorto candidates@vicolocorto.org järgnevad dokumendid: 
  1. CV (inglise keeles) 
  2. Motivatsioonikiri (inglise keeles) 
  3. Sooviavaldus (leitav iga projekti lisainfo juures eraldi) 
Kindlasti pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime omapoolse soovituse organisatsioonile edastada ja/või vajadusel abistada dokumentide saatmisel.   
Projektis osalemist toetab tugiorganisatsioonina (support organisation) Eestist MTÜ Continuous Action. 
NB! Projektidel ei ole tähtaega. Projektid on avatud kuni sobivate vabatahtlike leidmiseni. Soovitame huvi korral oma dokumendid saata esimesel võimalusel, et jääks piisavalt aega projekti ettevalmistusteks. 

Mis saab peale dokumentide edastamist Vicolocortole?

Kui oled oma dokumendid esitanud, võtab Vicolocorto sinuga ühendust ning:
  1. pakub välja videovestluse aja, et lähemalt tutvustada projekti ning kuulda sinu huvist vabatahtlikus teenistuses osaleda
  2. Peale videovestlust saad tagasiside projektis osalemise kohta 
Kui oled projekti valitud, osaled juba ettevalmistavatel kohtumistel MTÜ Continuous Action kontoris. 

Küsimuste korral kirjuta vabatahtlik@continuousaction.ee või täida meie sooviavaldus ja toetame sobiva projekti leidmisel.


Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30.a. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele. Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 
Vabatahtliku teenistuse projektid on saanud rahastuse Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. 


Lisatud: 12.05.2020 // 0:00