Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Tule & sõida vabatahtlikuks välismaale


MTÜ Continuous Action loob võimalusi vabatahtlikuks tööks erinevates riikides. Ootame Sind osalema meie erinevates projektides. 
Vabatahtlikku teenistust rahastatakse Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus programmide toel. Kõikides nendes projektides on MTÜ Continuous Action tugiorganisatsioon (support organisation) toetades Sind sobiva projekti valikul. Alljärgnevalt leiad meie hetkevõimalused. 

Lühiajalised (2 nädalat-2 kuud) projektid:  

hetkel lühiajalisi projektivõimalusi välismaal ei ole.  


Pikaajalised (2-12 kuud) projektid:


"Unified Actions" erinevad projektid aastal 2020
Tutvu projektide ja organisatsioonide kirjeldusega

Erinevad vabatahtliku teenistuse projektid Itaalias algusega juunist/juulist 2020 (pikkusega kuni 31.01.2021)

Meie partner Vicolocorto pakub erinevaid vabatahtliku teenistuse projekte. Loe lisainfot ja saada oma dokumendid. 
Hetkel ei ole projektidel kindlat tähtaega. Projektikutsed on avatud kuni vabatahtlikud on projekti kinnitatud. 

Vabatahtlik teenistus "Volunteer in Hungary" algusega suvi 2020 (12 kuud) Nagyvázsony, Ungari 
Meie partner Fekete Sereg ootab endale appi vabatahtlikku, kes saab viia ellu tegevusi kohalikus noortekeskuses, abistada lasteaiaõpetajaid kohalikus lasteaias ning viia läbi erinevaid tunde naabruspiirkonna koolides. Tutvu projektiga
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) aadressile vabatahtlik@continuousaction.ee esimesel võimalusel.
Sooviavalduste vastuvõtmine on pikendatud!


Vabatahtlik teenistus "Let’s do for Rujiena" 01.07-31.12.2020 (6 kuud) Rujiena, Läti 
Rujiena noortekeskus võtab vastu vabatahtliku, kes abistab noortekeskuse töös - peamiselt pakutakse noortele kooliväliseid tegevusi ning erinevaid töötube. Planeeritav tööaeg on noortekeskuses kl 13-19. Loe täpsema projektikirjelduse kohta
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) aadressile joligzda@gmail.com esimesel võimalusel, pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee Sel viisil saame edastada vastuvõtvale organisatsioonile ka omapoolse soovituse. 

Vabatahtliku teenistuse projekt algusega 17.08.2020-15.07.2021 Sarthe, Prantsusmaa
La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe võtab vastu 6 vabatahtlikku, kes hakkavad tööle erinevates koolides. Tutvu lähemalt projektiga
Huvi korral saada oma CV koos sooviavaldusega (mõlemad inglise keeles) evs@europe-en-sarthe.eu, pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee 
NB! Sellel projektil ei ole kindlat tähtaega. Projektikutse on avatud kuni vabatahtlikud on projekti kinnitatud. 

Vabatahtlik teenistus loomade varjupaigas 07.09.2020-07.09.2021 (12 kuud) Arese (Milano), Itaalia 
Associazone Joint otsib koostöös Vitadacani Onlus'ega sügisest 2 vabatahtlikku kohalikku loomade varjupaika. Vastuvõtva organisatsiooni juures saab vabatahtlik toetada loomade varjupaiga tööd (loomade eest hoolitsemine, üldruumide puhastamine) ning osaleda organisatsiooni infotöös. Loe projekti lisainfot (NB! esialgsed kuupäevad on muutunud). 
Huvi korral saada oma CV (inglise keeles) koos motivatsioonikirjaga siin hiljemalt 07.08.2020. Seejärel kirjuta meile vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada dokumentide saatmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

Vabatahtlik teenistus  "Job Chances for All: Volunteering with Unemployed Youth - Job Training and Basic Skills" algusega 01.10.2020-31.09.2021 (12 kuud) Wörgl, Austria
BETA (Berufliche Eingliederung Training Ausbildung) võtab sügisest vastu vabatahtliku, kes hakkab juhendama noori vanuses 15-24 toetades nende oskusi tulevikus tööturul hakkamasaamisel. Projekti koordineerib Komm!unity. Tutvu projekti lisainfoga
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad  inglise keeles) e-maili aadressile obs@volkshilfe.net (kontaktisik: Viktoria Schapfl) esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30.06.2020. Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada dokumentide täitmisel või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

Vabatahtliku teenistuse projektid (9-12 kuud) algusega oktoober 2020 Austria
Meie partner Pojat ootab enda meeskonda sügisest 6 vabatahtlikku, kes saavad töötada erinevates noortekeskustes. Tutvu projektide täpsema infoga.
Huvi korral saada oma CV (inglise keeles) koos sooviavaldusega kutse juures välja toodud e-maili aadressile esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 12.07.2020. Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

Vabatahtlik teenistus "Montauban connecting young people" 15.10.2020-15.06.2021 (8 kuud) Montauban (Toulouse lähistel), Prantsusmaa 
Youth Information Center ootab sügisest enda meeskonda 1 vabatahtlikku, kes toetab infokeskust noorteinfo levitamisel, ürituste korraldamisel ja noorsootöös. Vaata lisainfot Euroopa Solidaarsuskorpuse portaalist.
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) infokeskuse vabatahtlike koordinaatorile Beata Righessole brighesso@ville-montauban.fr pannes kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee Sel viisil saame edastada vastuvõtvale organisatsioonile ka omapoolse soovituse. 


Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev.  

Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele, mistõttu eelistuse projektis osaleda saavad
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis
.


Lisatud: 25.05.2020 // 0:00