Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Tule & sõida vabatahtlikuks välismaale


MTÜ Continuous Action loob võimalusi vabatahtlikuks tööks erinevates riikides. Ootame Sind osalema meie erinevates projektides. 
Vabatahtlikku teenistust rahastatakse Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus programmide toel. Kõikides nendes projektides on MTÜ Continuous Action tugiorganisatsioon (support organisation) toetades Sind sobiva projekti valikul. Alljärgnevalt leiad meie hetkevõimalused. 

Lühiajalised (2 nädalat-2 kuud) projektid:  

Lühiajaline teenistus Vir'Volt, Citrus või Beaumotte organisatsioonis (1-2 kuud) Prantsusmaal 
Meie partner Solidarites Jeunesses otsib veel lühiajalisi vabatahtlikke Vir'Volt, Citrus või Beaumotte organisatsioonidesse. Tutvu Vir'Voltis tehtud videoga.
Vabatahtliku teenistuse kohta saad täpsemalt uurida kirjutades exchanges@solidaritesjeunesses.org Projekt algab esimesel võimalusel vabatahtliku leidmisel. 

"Create Opportunities" algusega oktoobrist 2020 (kuni 2 kuud) Nagyvázsony, Ungari
Meie partner Fekete Sereg võtab sügisel vastu mitmeid vabatahtlikke, kes enamik jäävad projekti kuni aastaks. Vabatahtlik on oodatud abistama erinevate kohalike tegevuste juures, mida vastuvõttev organisatsioon selles piirkonnas korraldab. 
NB! Enne Ungarisse reisimist tuleb vabatahtlikul teha COVID-19 test Eestis ning uus test Nagyvazsony's kohapeal. Vabatahtliku teenistuse jaoks küsitakse erand Ungari piirivalveametilt riiki sisenemiseks. 

"Tittle-Tattle in Nagyvázsony IV" 24.11-17.12.2020 (endised kuupäevad: 08.09-01.10.2020) Nagyvázsony, Ungari
Meie partner Fekete Sereg ootab vabatahtlikke grupiprojekti. Tutvu lühikese projekti kirjeldusega, vaata 2019.a. grupivideot ja loe lähemalt reisimisvõimalustest Ungarisse. Eestist saame projekti saata 1 vabatahtliku. 
Vabatahtlik on projekti kinnitatud.

"Elf Around" 01.11-15.12.2020 Kokkola, Soome
Meie partner Villa Elba teeb taas vahvat jõuluteemalist grupiteenitust. Tegevuste raames luuakse Villa Elbasse jõulurada lastele ning valmistutakse ühiselt eesootavaks jõuluperioodiks. Tutvu projekti infoga. Eestist saame projekti saata 1 vabatahtliku.
Anna meile oma huvist teada esimesel võimalusel, kuid hijemalt 04.10.20.


Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus


Pikaajalised (2-12 kuud) projektid:


"Unified Actions" erinevad projektid aastal 2020
Tutvu projektide ja organisatsioonide kirjeldusega.  

Vabatahtlik teenistus algusega oktoobrist 2020 (kuni 12 kuud) Luksemburgis 
Maison des Associations asbl ootab enda meeskonnaga liituma 1 vabatahtlikku, kes abistab erinevate kohalike sündmuste korraldusel ning infotöös. 
Teenistuse raames tuleb kasuks prantsuse keele oskus. Tutvu organisatsiooni tegevustega
Huvi korral saada oma CV koos motivatsioonikirjaga esimesel võimalusel aadressile audrey.magen@maisondesassociations.lu Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

Erinevad pikaajalised vabatahtliku teenistuse projektid algusega september/oktoober 2020 Prantsusmaal 
Meie partner Solidarites Jeunesses koordineerib mitmeid vabatahtliku teenistuse projekte üle Prantsusmaa. Sügisest oodatakse vabatahtlikke järgnevatesse projektidesse: 
  • Citrus 25.09.2020-24.09.2021 (12 kuud, 2 vabatahtlikku) NB! Juhiloa olemasolu tuleb kasuks
  • Beaumotte 01.10.2020-30.09.2021 (12 kuud, 2 vabatahtlikku) NB! Juhiloa olemasolu tuleb kasuks
  • Sem&Vol 01.10.2020-30.09.2021 (12 kuud, 1 vabatahtlik)
  • REV 01.10.2020-30.09.2021 (12 kuud, 1 vabatahtlik)
Vaata ka vabatahtlike tehtud videoid projektidest. Huvi korral saada sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga (inglise keeles) aadressile ltv.application@solidaritesjeunesses.org esimesel võimalusel. Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

Vabatahtlik teenistus "Youth mobility, participation and technological culture in Majadahonda 2020" oktoober 2020 - 30.06.2021 Majadahonda (Madriidi lähistel), Hispaania 

Meie partner Majadahonda noortekeskus (Majadahonda youth center) otsib vabatahtlikku. Loe lähemalt erinevatest tegevustest, mida organisatsioon pakub. 
Sooviavalduste vastuvõtmine on lõppenud!

Vabatahtliku teenistuse projektid (9-12 kuud) algusega oktoober 2020 Austria
Meie partner Pojat ootab enda meeskonda sügisest 6 vabatahtlikku, kes saavad töötada erinevates noortekeskustes. Tutvu projektide täpsema infoga
Huvi korral saada oma CV (inglise keeles) koos sooviavaldusega kutse juures välja toodud e-maili aadressile esimesel võimalusel. Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile.

Vabatahtliku teenistuse projekt Saksamaal algusega oktoober 2020 (12 kuud)
Meie partner NaturKultur e.V. otsib vabatahtlikku oma partnerorganisatsiooni Theater11 juurde Bremenis. Vabatahtlik abistab teatrietenduste korraldusel, kostüümide loomisel ning sotsiaalmeedia halduses. Loe lähemalt tegevustest
Huvi korral saada oma sooviavaldus (NaturKultur e.V. kodulehel) esimesel võimalusel. Hetkel ei ole projektil kindlat tähtaega. Projektikutse on avatud kuni vabatahtlik on projekti kinnitatud. 


Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev.  

Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele, mistõttu eelistuse projektis osaleda saavad
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis
.


Lisatud: 21.09.2020 // 0:00