Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Tule & sõida vabatahtlikuks välismaale


MTÜ Continuous Action loob võimalusi vabatahtlikuks tööks erinevates riikides. Ootame Sind osalema meie erinevates projektides. 
Vabatahtlikku teenistust rahastatakse Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus programmide toel. Kõikides nendes projektides on MTÜ Continuous Action tugiorganisatsioon (support organisation) toetades Sind sobiva projekti valikul. Alljärgnevalt leiad meie hetkevõimalused. 

Lühiajalised (2 nädalat-2 kuud) projektid: 

"Tittle-Tattle in Nagyvázsony IV" eelduslik toimumisaeg kevadel 2021 (3 nädalat) 
Nagyvázsony, Ungari
Meie partner Fekete Sereg ootab vabatahtlikke grupiprojekti. Tutvu lühikese projekti kirjeldusega, vaata 2019.a. grupivideot ja loe lähemalt reisimisvõimalustest Ungarisse
1 vabatahtlik on projekti kinnitatud.


Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus


Pikaajalised (2-12 kuud) projektid:


"Unified Actions" erinevad projektid aastal 2021
Tutvu projektide ja organisatsioonide kirjeldusega.  

Erinevad pikaajalised vabatahtliku teenistuse projektid algusega veebruar/märts 2021 Prantsusmaal 
Meie partner Solidarites Jeunesses koordineerib mitmeid vabatahtliku teenistuse projekte üle Prantsusmaa. Sügisest oodatakse vabatahtlikke järgnevatesse projektidesse: 
  • REV 15.02.2021-14.02.2022 (12 kuud, 1 vabatahtlik)
  • Sem&Vol 01.03.2021-28.02.2022 (12  kuud, 3 vabatahlikku) 
  • Fai 01.04.2021/15.04.2021-30.11.2021 (8.5 kuud, 1 vabatahtlik)
Vaata ka vabatahtlike tehtud videoid projektidest. Huvi korral saada sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga (inglise keeles) aadressile ltv.application@solidaritesjeunesses.org esimesel võimalusel. Pane kirja koopiasse vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

Vabatahtliku teenistuse projektid Leipzigis, Saksamaal 01.03.2021-28.02.2022 
Meie partner Soziokulturelles Zentrum "Die VILLA" koordineerib vabatahtliku teenistuse projekte Leipzigis. Hetkel oodatakse meeskonda: Huvi korral täida ära projektikutse juures olev sooviavaldus esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 26.01.2021. Küsimuste korral kirjuta vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime vajadusel abistada sooviavalduse täitmisel ja/või saaksime anda omapoolse soovituse organisatsioonile. 

Vabatahtliku teenistuse projekt "Solidarity LX" 01.02-4.12.2021 Lissabon, Portugal 
Fazer Avançar - Associação on organisatsioon, mille eesmärgiks on lõimida migrante, sisserändajaid ja Portugalis elavaid kohalikke üksteisega läbi aktiivse keeleõppe. Vabatahtlikku oodatakse appi erinevate kultuurisündmuste, keeletöötubade ja SPEAK programmi tegevuste korraldusse. Täiendavalt abistab vabatahtlik organisatsiooni infotöös (sotsiaalmeedia, veebilehtede haldus). Mitmed tegevused võivad olla lõimitud Lissabonis asuva tugi- ja vastuvõtva organisatsiooniga Associação Spin.
Vabatahtlik on projekti kinnitatud.


Projektid hakkasid huvitama? Saada meile sooviavaldus

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev.  

Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele, mistõttu eelistuse projektis osaleda saavad
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis
.


Lisatud: 3.01.2021 // 0:00