Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerlusprojekt "Unified Actions"


Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerlusprojekt "Unified actions" raames saame järgneva kolme aasta jooksul pakkuda vabatahtliku töö projekte väga paljudele noortele üle-Eesti. 

NB! Projektide täpne algusaeg lepitakse kokku koos vabatahtliku- ja sihtriigi organisatsiooniga juhindudes nii Eestis, kui välismaal kehtestatud meetmetest ja täiendavast lisainfost. Projektide algusaeg võib olla mõjutatud viiruspuhangust COVID-19.

Juhul kui otsid endale huvitavat projekti, kuid veel ei ole seda leidnud, kirjuta meile ja arutame, kuidas saame Sind aidata. 

Vabatahtlikku ootavad: 

Continuous Action koostöös LVLup muuseumiga
algusega augustist 2020 (kuni 2 kuud) Tallinn, Eesti 
Vabatahtlikke Eestist: 1
Continuous Action on alustanud koostööd LVLup muuseumiga, mis on ainulaadne videomängude muuseum Tallinnas. Vabatahtlikku oodatakse appi muuseumi erinevatesse tegevustesse ning ürituste loomisse. Lisaks saab vabatahtlik abistada erinevate videomängude parandamisel ja vanatehnika korrastamisel. 

Youth Association DRONI 
algusega augustist/septembrist 2020 (kuni 9 kuud) Tbilisi, Gruusia
Vabatahtlikke Eestist: 1
DRONI eesmärgiks on luua võimalusi, et Gruusias elavad vähemusrahvused ja migrandid oleksid kaasatud ühiskonda. Selle eesmärgi nimel viiakse ellu kohalike tegevusi rohujuuretasandil. Loe lisainfot


Projektid, mis ootavad algust (vastavalt riigis kehtestatud meetmetele):

Youth Initiative Center 
alates kevadest 2021 (9-12 kuud) Gyumri, Armeenia

Vabatahtlikke Eestist: 1
Youth Initiative Center (YIC) töötab Gyumris erinevate Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpuse jt rahvusvaheliste ja kohalike programmidega. Organisatsioon majandab lisaks Armeenia esimest avatud noortekeskust ning on üks kogenud organisatsioonidest, kes kuulub Erasmus+ naabruspiirkondade infokeskuse nimistusse. 
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!


Juba toimunud/toimumas projektid Unified Actions raames.

Tunned huvi? Saada meile oma CV koos motivatsioonikirjaga (mõlemad inglise keeles) aadressile vabatahtlik@continuousaction.ee 
Küsimuste korral kirjuta annli@continuousaction.ee

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Unified Actions on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest.


Lisatud: 19.07.2020 // 0:00