Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Euroopa Solidaarsuskorpuse uued vabatahtliku teenistuse projektid


Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerlusprojekt "Unified actions" raames saame järgneva kolme aasta jooksul pakkuda vabatahtliku töö projekte väga paljudele noortele üle-Eesti. 

Vabatahtlikku ootavad: 

SPIN 
märts 2019 (12 kuud) Lissabon, Portugal
Vabatahtlikke Eestist: 1
SPIN-is töötab vabatahtlik erinevate Euroopa programmide koordineerimisega, viib läbi infoüritusi mis tutvustavad Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programme kohalikele ning aitab SPIN noortehosteli töötajaid. 
Vabatahtlik on projekti kinnitatud.

Center of Voluntary Movement "Lastochki" / ICYE-Russia
märts 2019 (12 kuud) Samara, Venemaa

Vabatahtlikke Eestist: 1
"Lastochki" eesmärgiks on toetada noortepoliitika arengut ja noorsootööd kohalikul tasandil, sh tutvustada Samara piirkonda erinevatele organisatsioonidele üle maailma. Vabatahtliku ülesandeks saab erinevate ürituste planeerimine ja läbiviimine koostöös projektimeeskonnaga Lastochki kontoris.
Lisaks otsib organisatsioon vabatahtlikke lasteaedadesse, erivajadustega täiskasvanute keskustesse ja loomade varjupaika.

"MilleniuM" Training and Development Institute
juuli 2019 (12 kuud) Chisinau, Moldova
Vabatahtlikke Eestist: 1
"MilleniuM" pakub koolitusi noorteorganisatsioonidele nende jätkusuutlikkuse suurendamiseks ning viib läbi töötubasid noortele ja noorsootöötajatele. Organisatsioon on kohalik Erasmus+ programmi infokeskus.
Tutvu Milleniumis olevate vabatahtlike tööga.


Tunned huvi? Kirjuta meile aadressil annli@continuousaction.ee esimesel võimalusel.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Euroopa Solidaarsuskorpus rahastusreeglitele. Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Unified Actions on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpus programmi vahenditest.


Lisatud: 21.01.2019 // 0:00