Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Osale projektis "Create Opportunities"


Vabatahtlik teenistus "Create Opportunities" on 5 organisatsiooni koostöös loodud projekt, mis ühendab endas 4 teenistusvõimalust Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias ja Armeenias.
Projektid algavad sügisel 2018 ja talvel/kevadel 2019 ning on kestusega 9-12 kuud. Projekti saatvaks ja koordineerivaks organisatsiooniks on MTÜ Continuous Action.

Vabatahtlikke ootavad:


Organisatsioon: Solafrika 
Aeg: alates kevadest märts/mai 2019 (12 kuud) Bedeille, Prantsusmaa
Vabatahtlikke Eestist: 1
Solafrika on organisatsioon, mis pakub tegevusvõimalusi maapiirkonnas tegutsedes igapäevaselt Lõuna-Prantsusmaal püreneede ääres. Vabatahtliku töö raames saab näha, kuidas sünnivad rahvusvahelised projektid, olles kaasatud projektide kirjutamisse, aruandlusse ja tegevuste juhendamisse. Lisaks abistab noor kohalike keskkonnateemaliste töölaagrite läbiviimisel. Tutvu algse projekti infoga.
Huvilisel on soovituslik omada autojuhilube, kuna Solafrika asub maapiirkonnas, kus liiklemine ühistranspordiga on piiratud.
Projekt algab esimesel võimalusel kokkuleppel vastuvõtva partneriga. Sooviavalduse täitmisele järgneb videovestlus Solafrikaga.

Organisatsioon: FCV - Fundacio Catalunya Voluntaria
Aeg: 1.12.2018-01.09.2019 (9 kuud) Barcelona, Hispaania
Vabatahtlikke Eestist: 1
Vabatahtlik on seotud ühe organisatsiooni programmi läbiviimisega, mis keskendub konfliktide juhtimisele ning koostöisusele (ing. k: pece building skills, conflict management facilitation). Lisaks osaleb vabatahtlik keeletöötubades. Tutvu projekti infoga.
Vabatahtlik on projekti kinnitatud!

Organisatsioon: YIC - NGO "Youth Initiative Center" Gyumri
Aeg: 1.05.2019 (12 kuud) Gyumri, Armeenia
Vabatahtlikke Eestist: 2 (1 vabatahtlik alustab jaanuarist 2019, 1 vabatahtlik alustab mais 2019)
Vabatahtliku tööülesanneteks on organisatsioonis kohalikele noortele tegevuste läbiviimine ja planeerimine, linnas toimuvate ürituste kaaskorraldamine ning mais 2018 avatud noortemaja "Youth House" töötajate abistamine noorsootöös. 
YIC juures viibib hetkel 1 meie vabatahtlik Eestist, tutvu lähemalt tema projekti tegevustega
Üks vabatahtlikest on projekti kinnitatud! Otsime projekti vabatahtlikku algusega maist 2019.

Organisatsioon: CEMEA - Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva
Aeg: 01.01.2019-30.09.2019 (9 kuud) Rooma, Itaalia 

Vabatahtlikke Eestist: 2
CEMEA vastutusalas on 3 lasteaeda, 3 noortekeskust ning nende enda kontor koos rahvusvahelise haruga. Vabatahtlikud on enamjaolt kaasatud noortekeskuste töösse, õppides läbi kogemusõppe ning arendades enda loovust.
Vabatahtlikud on projekti kinnitatud!

Huvi korral saada meile sooviavaldus.
Küsimuste korral kirjuta annli@continuousaction.ee

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (nendes projektides 18-30 a.).
Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha.
*Vabatahtlik teenistus "Create Opportunities" on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmi vahenditest.


Lisatud: 4.11.2018 // 0:00