Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Vabatahtlikuks Moldovasse, Armeeniasse või Venemaale


MTÜ Continuous Action teeb koostööd Erasmus+ programmi partnerriikide organisatsioonidega, et pakkuda võimalust teha vabatahtlikku teenistust Venemaal, Moldovas, Valgevenes või Armeenias. 

Center of Voluntary Movement "Lastochki" / ICYE-Russia
jaanuar/märts 2019 (12 kuud) Samara, Venemaa

Vabatahtlikke Eestist: 1
"Lastochki" eesmärgiks on toetada noortepoliitika arengut ja noorsootööd kohalikul tasandil, sh tutvustada Samara piirkonda erinevatele organisatsioonidele üle maailma. Vabatahtliku ülesandeks saab erinevate ürituste planeerimine ja läbiviimine koostöös projektimeeskonnaga Lastochki kontoris.
Lisaks otsib organisatsioon vabatahtlikke lasteaedadesse, erivajadustega täiskasvanute keskustesse ja loomade varjupaika.

"MilleniuM" Training and Development Institute
märts/oktoober 2019 (12 kuud) Chisinau, Moldova
Vabatahtlikke Eestist: 2 (1 vabatahtlik alustab kevadel, 1 vabatahtlik alustab sügisel)
"MilleniuM" pakub koolitusi noorteorganisatsioonidele nende jätkusuutlikkuse suurendamiseks ning viib läbi töötubasid noortele ja noorsootöötajatele. Organisatsioon on kohalik Erasmus+ programmi infokeskus.

"YIC - Youth Initiative Center"
juuli-august 2019 (2 kuud), oktoober 2019 (12 kuud) Gyumri, Armeenia
Vabatahtlikke Eestist: 4
"YIC - Youth Initiative Center" koordineerib kohalikku noorsootööd Gyumris korraldades erinevaid üritusi ja jagades infot rahvusvaheliste võimaluste kohta kohalikele. YIC avas 2018. mais linnas esimese noortemaja (Youth House). 

Huvi korral võta meiega ühendust kirjutades annli@continuousaction.ee kuni 31.12.2018.
Projekt on esitatud Euroopa Solidaarsuskorpuse I taotlustähtajaks 16.10.2018, mille rahastustulemused selguvad detsembri keskpaigas.


Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (nendes projektides 18-30.a.). Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Lisatud: 28.04.2018 // 0:00