Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Pikaajalised vabatahtliku teenistuse projektid


Võimalus saada osa pikaajalistest Erasmus+ programmi vabatahtliku teenistuse projektidest.
Saatvaks organisatsooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

"Working with Nature's Resources #2" 1.07-31.12.2018 (6 kuud) Göteburgi lähistel, Rootsi
Meie partner Hastakäsen võtab vastu kuni 5 vabatahtlikku erinevatest riikidest (Eesti, Itaalia, Hispaania, Saksamaa). Tutvu organisatsiooniga ning tegevustega. Huvi korral saada meile sooviavaldus esimesel võimalusel.

"Catch the Experience" 1.07.2018-28.02.2019 (8 kuud) Lugo, Hispaania
Otsime vabatahtlikku EDUCERE juurde, mille raames töötab vabatahtlik laste, noorte ja eakatega kohalikus omavalitsuses (City Hall of Lugo) ja EDUCERE kontoris. 
Loe lisainfot projektist. Sooviavalduste vastuvõtmine on lõppenud.
Otsime projekti kaasvabatahtlikku. EDUCERE juures töötab hetkel 1 vabatahtlik Eestist, kes lõpetab oma projekti oktoobris 2018.

"Volunteer Together for Inclusion" 6.09.2018-7.03.2019 (6 kuud), Põhja-Itaalia
Vabatahtlikku oodatakse tööle Insieme Si Puo keskusesse, mis pakub erivajadustega täiskasvanutele erinevaid päevategevusi. Tutvu projekti infoga.
Huvi korral täida soovivavaldus hiljemalt 1. juuliks.

Erinevad vabatahtlikud teenistused Soomes alates augustist-septembrist 2018 (9-12 kuud)

Erinevad keskused Soomes ootavad endale vabatahtlikku alates sügisest. Lisainfot saad lugeda klõpsates iga keskuse nime peale. Lucina Hagman School, Youth and Culture department of PerhoYouth department of Ranua, Kokkötyö foundation's recycling shop Wanha Markku, Korsholm Adult Education center and Culture and Leisure department, Youth Department of Seinäjoki.
Huvi korral täida soovivavaldus ja anna meile oma huvist teada.

Vabatahtlikud teenistused Prantsusmaal - "Vir'Volt" ja "Le Creneau" 1.09.2018-31.08.2019 (12 kuud) Prantsusmaal
Tutvu projekti infoga
Huvi korral saada meile sooviavaldus.

Vabatahtlik teenistus "Jump in It" algusega 1.09.2018-1.07.2019 (10 kuud) Bremanger, Norra
Bremanger omavalitsus ootab oma sekka vabatahtlikku, kes abistab kohaliku noortekeskuse tegevustes ning loob ja viib läbi erinevaid tegevusi lastele-, noortele ja täiskasvanutele vanuses 10-30.a. Huvi korral täida soovivavaldus

Vabatahtlik teenistus "Equal Youth" 1.09.2018-30.06.2019 (10 kuud) Heraklion, Kreeka 
Union of Women Associations of Heraklion Prefecture saab Eestist võtta vastu 1 vabatahtliku. Täpsema info saame anda juunis.

Vabatahtlikud teenistused Leipzigis, Saksamaal algusega sügisest 2018 / kevadest 2019
Meie partner Soziokulturelles Zentrum "Die Villa" on otsimas vabatahtlikke kahte projekti - lasteaeda (algusega sügisest) või dokumentaalfilmide festivalile. Täpsema info leiab Die Villa kodulehelt
Mõlema projekti sooviavalduste esitamise tähtaeg on 17.06.2018 
Pane kirja koopiasse ka vabatahtlik@continuousaction.ee, et teaksime omapoolse soovituse oma partnerile saata. 

Vabatahtlikud teenistused Venemaal, Moldovas, Valgevenes ja Armeenias 2019.a. algusest
2019.a. pakume võimalust teha vabatahtlikku teenistust Erasmus+ programmi partnerriikides. Tutvu  lähemalt organisatsioonidega

Huvi korral täida soovivavaldus või kirjuta annli@continuousaction.ee esimesel võimalusel.

NB! Suur osa vabatahtliku teenistuse projekte esitati meie vastuvõtvate partnerite poolt Erasmus+ programmi II taotlustähtajaks, mis oli 26.04. Juulis 2018.a. saame teada, milliseid uued pikaajalised projektid alates sügisest on saanud rahastuse. 

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (nendes projektides 18-30.a.). Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud. Transport projekti toimumisriiki ja tagasi kompenseeritakse vastavalt projekti eelarvele ja programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 
Lisaks eelpoolnimetatule makstakse vabatahtlikule taskuraha, mis on riigiti erinev. 


Lisatud: 4.05.2018 // 0:00