Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Lühiajalised Euroopa vabatahtliku teenistuse projektid


Oled oodatud osalema lühiajalises Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis, mis on toimumas 2018. aastal. Järgnevalt leiad info lähiajal algavate projektide kohta.
Saatvaks organisatsiooniks kõikide projektide puhul on MTÜ Continuous Action. 

1. Follow the wind in Nagyvázsony 1.05-1.07.2018 (2 kuud) Nagyvázsony, Ungari
Vastuvõtvaks organisatsiooniks on meie kauaaegne partner
Fekete Sereg. Vabatahtliku töö valdkonnaks on peamiselt töö lastega. Lisainfot loe siit.
Eestist saame projekti saata 1 vabatahtliku, kes töötab koos Itaalia vabatahtliku ning kohaliku organisatsiooni teiste vabatahtlikega. Kui soovid osaleda, täida ära sooviavaldus.
 
2. Niinisalo Horse Competition 4.05-1.06.2018 Niinisalo, Soome
Peamiseks projekti eesmärgiks on vastuvõtva organisatsiooni 
Niinisalon Ratsasatajat RY abistamine ratsavõistluste läbiviimisel. Grupiprojekt, milles saab osaleda 2 vabatahtlikku Eestist. Lisainfo projekti ja vastuvõtva organisatsiooni kohta leiad siit. Kui soovid osaleda, täida ära sooviavaldus.
Üks vabatahtlik on sellesse projekti kinnitatud, otsime veel ühte vabatahtlikku!

3. EVS Mega 8.06-7.07.2018 (1 kuu) Tarragona, Hispaania
Grupiprojekti raames võetakse vastu 60 vabatahtlikku, kes abistavad spordivõistluse läbiviimisel. Eestist saab projektis osaleda 3 vabatahtlikku. 
Loe lähemalt
projekti kohta. Kui soovid osaleda, täida ära sooviavaldus.

4. Guardian of Values 4-28.07.2018 Kisbacon, Rumeenia. 
Teemad: restaureerimine, meedia, rahvusköögid. Vastuvõtvaks organisatsiooniks 
Bodvaj Asssociation. Eestist saame projekti saata 2 vabatahtlikku. Lisainfot projekti ja vastuvõtva organisatsiooni kohta loe siit. Kui soovid osaleda, täida ära sooviavaldus.

6. Erinevad projektid Prantsusmaal, suvi 2018 (pikkus 1-2 kuud).
Projektid on erinevad ning vastuvõtvateks organisatsioonideks on erinevad kohalikud organisatsioonid. Projekte koordineerib meie pikaajaline partner 
Solidarités Jeunesses Pariisist. 
Igas projektis saab osaleda 1 vabatahtlik Eestist, kes töötab koos teiste rahvusvaheliste ja kohalike vabatahtlike ning organisatsiooni liikmetega. Peamised tegevused projektides on abistamine rahvusvaheliste töölaagrite läbiviimisel, renoveerimistööd, tegevused looduses, aga ka kultuurilised tegevused. Tegevuste hulka kuulub ka ühise majapidamise eest hoolitsemine (sh korrashoid, toidu valmistamine, majutusega seotud korraldused jms), kuna elamine on vabatahtlikel ühine. 
Lisame täiendavat infot lähiajal. Kui soovid osaleda, täida ära 
sooviavaldus, et saaksime Sinuga ühendust võtta.

7. "Wildlife Rescue" 1.08-27.09.2018 Oostende, Belgia
Metsloomade päästekeskus otsib 1 vabatahtlikku. Loe lähemalt projekti ja organisatsiooni kohta.
Kui soovid osaleda, täida ära sooviavaldus.


****
Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (antud projektides 18-30.a.). Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, rahvusvaheline transport, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud vastavalt projekti eelarvele ning programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 

Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige 
vähemate võimalustega noortele, mistõttu osalema on oodatud
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis.
 
Küsimuste korral võta meiega ühendust e-maili aadressil info@continuousaction.ee või helista +372 5286 303.

Tutvu ka meie pikaajalistes EVT projektides osalemise võimalustega 
Euroopa vabatahtliku teenistuse võimaluste juurest. 
MAAILM ON TÄIS VÕIMALUSI!


Lisatud: 7.03.2018 // 0:00