Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Osale Erasmus+ vabatahtlikuna lühiajalises projektis


Oled oodatud osalema lühiajalises Erasmus+ programmi poolt rahastatud vabatahtliku teenistuse projektis, mis on toimumas 2019.aastal. Järgnevalt leiad info lähiajal algavate projektide kohta.
Saatvaks organisatsiooniks kõikide projektide puhul on MTÜ Continuous Action. 

1. Follow the wind in Nagyvázsony, algusega esimesel võimalusel (2 kuud) Nagyvázsony, Ungari
Vastuvõtvaks organisatsiooniks on meie kauaaegne partner
Fekete Sereg. Vabatahtliku töö valdkonnaks on töö lastega ja järgnevalt on võimalus panustada DIY tegevustesse: puutöö, renoveerimine, jm loovad lahendused heakorratööde valdkonnas. Lisainfot kohaliku elu ja lastega töö kohta loe siit.
Eestist saame projekti saata 1 vabatahtliku, kes töötab koos teiste Erasmus+ vabatahtlike ning vastuvõtva organisatsiooni teiste vabatahtlikega. Kui soovid osaleda, täida ära sooviavaldus.

2. Erinevad projektid Prantsusmaal, kevad 2019 (pikkus 1-2 kuud)
Projektid on erinevad ning vastuvõtvateks organisatsioonideks on erinevad kohalikud organisatsioonid (klikka allpool nimetustel). Projekte koordineerib meie pikaajaline partner 
Solidarités Jeunesses Pariisist. 
Igas projektis saab osaleda 1 vabatahtlik Eestist, kes töötab koos teiste rahvusvaheliste ja kohalike vabatahtlike ning organisatsiooni liikmetega. Peamised tegevused projektides on abistamine rahvusvaheliste töölaagrite läbiviimisel, renoveerimistööd, tegevused looduses, aga ka kultuurilised tegevused. Tegevuste hulka kuulub ka ühise majapidamise eest hoolitsemine (sh korrashoid, toidu valmistamine, majutusega seotud korraldused jms), kuna elamine on vabatahtlikel ühine. Osaleda on võimalik järgmiste projektide juures:
Sem&Vol (February-April 2019)
REV (February-March 2019)
Vaunieres (February- March 2019)
Beaumotte (February-March 2019)
Kõikides projektides saab osaleda 1 kuni 2 kuud. Kui soovid osaleda, täida esimesel võimalusel ära sooviavaldus tuues välja, millises projektis ja millisel perioodil soovid või eelistad osaleda. 

3. Erinevad projektid Ungaris, 2018-2020 (1-2 kuud)
Vastuvõtvaks organisatsiooniks on meie kauaaegne partner Fekete Sereg. Võimalik on osaleda kahte tüüpi projektis Follow the Wind in Nagyvázsony II (2 kuud) ja Tittle-Tattle in Nagyvázsony III (3-nädalat). 
Follow the Wind in Nagyvázsony II (2 kuud) projektikuupäevad, mille seast saab valida:
01.06.-29.07.2019; 
22.08.-19.10.2019;
22.10.-19.12.2019; 
05.01.-03.03.2020; 
09.03.-06.05.2020; 
Tittle-Tattle in Nagyvázsony III (3-nädalat) projektikuupäevad, mille seast saab valida (vajutades kuupäevadele näeb projektiga seonduvat lisainfot): 
31.05.2019-23.06.2019;
26.11.2019-19.12.2019.

Kui soovid osaleda, täida esimesel võimalusel ära sooviavaldus.


****
Vabatahtlikuks on antud projektides võimalik minna noorel vanuses 18-30 aastat. Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, rahvusvaheline transport, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud vastavalt projekti eelarvele ning programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 

Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele, mistõttu eelistuse projektis osaleda saavad
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis.
 
Küsimuste korral võta meiega ühendust e-maili aadressil info@continuousaction.ee või helista +372 5286 303.

MAAILM ON TÄIS VÕIMALUSI!


Lisatud: 5.01.2019 // 0:00