Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Lühiajalised Euroopa vabatahtliku teenistuse projektid


Oled oodatud osalema lühiajalises Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis, mis on toimumas 2018. aastal. Järgnevalt leiad info juba rahastuse saanud ja lähiajal algavate projektide kohta.
Saatvaks organisatsiooniks kõikide projektide puhul on MTÜ Continuous Action. 


Juba rahastatud lühiajalised projektid on järgmised:  
 

1. Tittle-tattle in Nagyvazsony II 14.11-7.12.2017 Nagyvazsonys, Ungaris

Vasuvõtvaks organisatsiooniks on meie kauaaegne partner Fekete Sereg.
Loe projekti kohta infot 
siit. Eestist saame projekti saata 2 vabatahtlikku. 
Sooviavalduste vastuvõtmine on lõppenud, valitud kandidaatidega on ühendust võetud.


2. Guardian of Values 4-28.04.2018 Kosbacon, Rumeenia.
Teemad: restaureerimine, meedia, rahvusköögid. Vastuvõtvaks organisatsiooniks Bodvaj Asssociation. Eestist saame projekti saata 2 vabatahtlikku. Lisame info projekti kohta lähiajal.
Kui soovid osaleda, täida ära 
sooviavaldus.


Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (antud projektides 18-30.a.). Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, rahvusvaheline transport, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud vastavalt projekti eelarvele ning programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 

Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige 
vähemate võimalustega noortele, mistõttu osalema on oodatud
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis.
 
Küsimuste korral võta meiega ühendust e-maili aadressil info@continuousaction.ee või helista +372 5286 303.

Tutvu ka meie pikaajalistes EVT projektides osalemise võimalustega 
Euroopa vabatahtliku teenistuse võimaluste juurest. 
MAAILM ON TÄIS VÕIMALUSI!


Lisatud: 13.10.2017 // 0:00