Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Lühiajalised Euroopa vabatahtliku teenistuse grupiprojektid


Oled oodatud osalema lühiajalises Euroopa vabatahtliku teenistuse grupiprojektis, mis on toimumas 2017. aastal. Järgnevalt leiad info juba rahastuse saanud ja lähiajal algavate projektide kohta.
Saatvaks organisatsiooniks kõikide projektide puhul on MTÜ Continuous Action. 


Juba rahastatud lühiajalised projektid on järgmised:  


1.  Erinevad lühiajalised projektid Prantsusmaal
Peamised tegevused projektides on abistamine rahvusvaheliste töölaagrite läbiviimisel, renoveerimistööd, tegevused looduses, aga ka kultuurilised tegevused ning ühise majapidamise eest hoolitsemine, kuna elamine on vabatahtlikel ühine. 
Projektides saab osaleda 6 vabatahtlikku Eestist. Lisainfo ja sooviavalduse leiad siit.

2. You(th) can do it! 26.06-28.07.2017 Kokkolas, Soomes
Vabatahtlikud abistavad vastuvõtvat organisatsiooni loodusraja ehitamisel ja kohaliku jalgpalli võitluse Kokkola Cup läbiviimisel.
Projektis saab osaleda 2 vabatahtlikku Eestist. Üks vabatahtlik on projekti kinnitatud, teine osaleja koht on veel vakantne. 
Lisainfo leiad siit.
Kui soovid osaleda, täida esimesel võimalusel ära sooviavaldus.

3. Festival of Opportunity 2017 15-30.08.2017 Leedsis, Inglismaal
Vastuvõtvaks organsiatsiooniks Everything is Possible. Eestist saame projekti saata 10 vabatahtlikku.
Lisame info lähiajal.

4. Tittle-Tattle in Nagyvázsony II 5-28.09.2017 ja 14.11-7.12.2017 Nagyvazsonys, Ungaris 
Mõlemasse projekti saame saata 2 vabatahtlikku Eestist. Lisame info lähiajal.
Kui soovid osaleda, täida ära sooviavaldus.

Vabatahtlikuks on võimalik minna noorel vanuses 17-30 aastat (antud projektides 18-30.a.). Projektis osalemisega ei kaasne kohapealseid kulusid - koolitused, rahvusvaheline transport, elamine, toitlustamine ja kindlustus on 100% rahastatud vastavalt projekti eelarvele ning programmi Erasmus+ rahastusreeglitele. 

Lühiajalised projektid on mõeldud eelkõige 
vähemate võimalustega noortele, mistõttu osalema on oodatud
- töötud noored
- riigikeelt mittevaldavad noored
- maa-või väikelinna noored, kellel puudub varasem rahvusvaheline kogemus
- noored, kes tervise või muude takistuste tõttu ei saa osaleda pikaajalises projektis.
 
Küsimuste korral võta meiega ühendust e-maili aadressil info@continuousaction.ee või +372 5286 303.

Tutvu ka meie pikaajalistes EVT projektides osalemise võimalustega 
Euroopa vabatahtliku teenistuse võimaluste juurest. Vabatahtlike ettevalmistav koolitus toimub 30.05.2017.
MAAILM ON TÄIS VÕIMALUSI!


Lisatud: 25.05.2017 // 0:00