Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Euroopa vabatahtlik teenistus

Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) on üks Euroopa Liidu kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored (Youth in Action) ühe alaprogrammiga, mis sai alguse juba 1996. aastal. Programmi rahastas Euroopa Komisjon (2007-2013).
Alates aastast 2014 rahastab Euroopa vabatahtliku teenistuse projekte programm Erasmus+ ning täpsema info programmi ning võimaluste kohta leiad
 Euroopa Noored Eesti büroo kodulehelt.

Oma olemuselt on EVT koostööprojekt, kus on alati vähemalt 3 osapoolt: vabatahtlik(ud), saatev organisatsioon ja vastuvõttev organisatsioon ning mõnikord ka koordineeriv organisatsioon.

EVT eesmärgiks on toetada 17-30 aastaste noorte osalust vabatahtlikus töös mõnes teise ELi kuuluvas või ELi välises riigi organisatsiooni juures ning seejuures teha tutvust selle riigi inimeste, kultuuri ja keelega. Vabatahtlikku tööd on võimalik teha nii individuaalselt kui ka grupi liikmena perioodil 2-12 kuud mõnes mittetulundusorganisatsioonis. On ka lühiajalisi projekte (2 nädalat kuni 2 kuud), mis on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele. Vabatahtliku töö projekte on näiteks kultuuri, noorsootöö, spordi, sotsiaaltöö, hoolekande, keskkonna, ELi teadlikkuse, meedia ja muudes valdkondades.

Vabatahtlikega koostööd tegevad organisatsioonid saavad olla Eesti noortele saatvaks organisatsiooniks või kaasata välisnoori oma organisatsiooni igapäevatöösse toetades nii noorte arengut kui ka arenedes ise läbi uute ideede, energia ja töömetoodika.