Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Vabatahtlik teenistus

Vabatahtliku teenistuse projekte rahastab alates 2018. a. programm Euroopa  Solidaarsuskorpus. Eelnevalt on vabatahtlik teenistus kandnud nime euroopa vabatahtlik teenistus (EVT), mis oli Euroopa Liidu kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored (Youth in Action) üks alamprogramm, mis sai alguse juba 1996. aastal. Programmi rahastas Euroopa Komisjon (2007-2013).
Perioodil 2014-2018 viidi samu alategevusi ellu 
programm Erasmus+ toel.

Euroopa Solidaarsuskorpus (2018-2020) on Euroopa Liidu uus algatus, mis ühendab kahte teineteist täiendavat suunda: vabatahtlik tegevus ja tööprojektid. Vabatahtliku tegevuse suund annab noortele võimaluse osaleda 2-12 kuu jooksul mõnes teises riigis vabatahtlikus teenistuses. Tööprojektidega seotud suund annab võimaluse töötamiseks, praktikaks või õpipoisiõppeks erinevatest sektorites, mis hõlmavad solidaarsusega seotud tegevusi. Lisainfot Euroopa Solidaarsuskorpuse kohta leiad 
siit

Oma olemuselt on vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati vähemalt 3 osapoolt: vabatahtlik(ud), tugiorganisatsioon ja vastuvõttev organisatsioon ning mõnikord eraldi koordineeriv organisatsioon.

Vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on toetada 18-30 aastaste noorte osalust vabatahtlikus töös mõnes teise ELi kuuluvas või ELi välise riigi organisatsiooni juures ning seejuures teha tutvust selle riigi inimeste, kultuuri ja keelega. Vabatahtlikku tööd on võimalik teha nii individuaalselt kui ka grupi liikmena perioodil 2-12 kuud mõnes mittetulundusorganisatsioonis. On ka lühiajalisi projekte (2 nädalat kuni 2 kuud), mis on mõeldud eelkõige vähemate võimalustega noortele. Vabatahtliku töö projekte on näiteks kultuuri, noorsootöö, spordi, sotsiaaltöö, hoolekande, keskkonna, ELi teadlikkuse, meedia ja muudes valdkondades.

Vabatahtlikega koostööd tegevad organisatsioonid saavad olla Eesti noortele saatvaks organisatsiooniks või kaasata välisnoori oma organisatsiooni igapäevatöösse, toetades nii noorte arengut kui ka arenedes ise läbi uute ideede, energia ja töömetoodika.