Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
Hetkel pakume võimalust osaleda järgmisel rahvusvahelistel koolitustel: 

Seminar "Celebrating together 20 years of EVS" 12-17.12.2016 Zarautz, Hispaania
Seminar keskendub Euroopa vabatahtlikule teenistusele ning selles õpitu mõtestamisele. Eestist saame projekti saata 2 osalejat. Vaata lähemalt projekti esialgset päevakava.
Tutvu ka koolitusel osalemise tingimustega. Huvi korral täida ära sooviavaldus esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 23. novembriks . Küsimuste korral kirjuta annli@continuousaction.ee
Reisikulud projekti toimumisriiki kaetakse kuni 100%, projektis ettenähtud piirmäära ulatuses, mis selles projektis on 360€.


Nendele koolitustele on juba osalejad leitud:  

"Millennium: New Trends and Challenges in Human Rights Education for Youth" 9-16.12.2016 Cagliari (Sardiinia), Itaalia 
Koolitusel arutletakse inimõiguste teemal vähendamaks ebavõrdsust, rassismi, diskrimineerimist eelkõige noorte hulgas. Projekti saame Eestist saata 4 osalejat. 
Tutvu ka koolitusel osalemise tingimustega.