Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
Hetkel pakume võimalust osaleda järgmistel rahvusvahelistel koolitustel: 

Partnerlusseminar "Beyond Horizons" 20-26.03.2017 Lagos, Portugal
Projektis keskendutakse partnerlusvõrgustike loomisele erinevate organisatsioonide vahel, kelle tegevused aitavad kaasa noorte tööhõive ja ettevõtlikkuse arendamisele. Samuti on fookuses noorsootöö erinevates riikides. Eestist saame saata projekti 2 osalejat. Loe lähemalt plaanitavatest tegevustest.
Tutvu partnerlusseminaril osalemise tingimustega. Reisikulu kompenseeritakse vastavalt Erasmus+ programmi piirmäärale, mis selles projektis on 530€.
Huvi korral täida sooviavaldus hiljemalt 5. veebruariks.
Küsimuste korral kirjuta annli@continuousaction.ee