Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

"Let's Play for Social Inclusion!" 5-16.09.2017 Luc en Diois, Prantsusmaa
Koolituse raames mängitakse läbi erinevaid animatsioonitehnikaid ja -meetodeid, mis sobivad tööks vähemate võimalustega või erivajadustega noortega. Loe tegevuste kohta. Tegevusi korraldab Detours D'ailleurs, Eestist on oodatud 3 osalejat. Tutvu rahvusvahelisel koolitusel osalemise tingimustega. Osalejad on projekti kinnitatud.

"D.E.A.L. - Develop, Empower, Achieve, Learn" 21-28.09.2017 Thessaloniki, Kreeka Koolitus võtab suurema tähelepanu alla noorte oskuste mõju tööhõivele. Projekti on oodatud Eestist 3 osalejat. Loe lühiinfot. Tutvu rahvusvahelisel koolitusel osalemise tingimustega. Huvi korral täida sooviavaldus hiljemalt 3. septembriks. Küsimuste korral kirjuta annli@continuousaction.ee

"Integration should be a Coctail of the World" 23-30.10.2017 Berliin, Saksamaa Koolitus toob kokku noortega töötavad spetsialistid arutlemaks integratsiooni ja kaasatuse teemadel. Eestist oodatakse 2 osalejat. Vaata lähemalt projekti lisainfot. Tutvu rahvusvahelisel koolitusel osalemise tingimustega. Huvi korral täida sooviavaldus hiljemalt 3. septembriks. Küsimuste korral kirjuta annli@continuousaction.ee