Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
Noortevahetus "Minu esimene samm jätkusuutliku eluviisi suunas"

Noortevahetus "Minu esimene samm jätkusuutliku eluviisi suunas" toimus 11-18.08.2019 Prangli saarel, Eestis. Tegevuste raames tõime Pranglile osalejad Eestist, Rumeeniast, Portugalist ja Poolast. Kokku osales tegevustes 25 noort arutledes keskkonnasäästlikkuse jt -probleemide teemal. 

Noortevahetuse korraldusse oli kaasatud 3 välispartnerit:
 

Asociaţia “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” (CPDIS) Rumeeniast

Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos (SPIN) Portugalist

4YOUTH Poolast

Tutvu noortevahetuse veebilehe ning fotoreportaažiga Poola osalejatelt. Veebilehelt saab lugeda noortevahetuse järgseid esimesi samme osalejatelt ning uudistada projekti tekkelugu. 

Noortevahetust korraldas MTÜ Continuous Action. Projekti kirjutasid Caroline Männik, Hanna-Marii Kaljas, Kristiine Eliise Kadakas, Erki Tarro ja Lisete Tammeveski. 


   

Noortevahetus "Minu esimene samm jätkusuutliku eluviisi suunas" 
 on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmi vahenditest.