Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
Euroopa vabatahtliku teenistuse projekt "Catch the Experience"

Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) projekti "Catch the Experience" raames ühendasime kolm erinevat vastuvõtvat organisatsiooni, millest 2 oli Itaalias ja 1 Hispaanias. Projektid vabatahtlikele algasid 2017.a. sügisest ning 2018.a. suvel. Saatvaks ja koordineerivaks organisatsiooniks oli tegevustes MTÜ Continuous Action. 
Kokku osales projektis 7 vabatahtlikku.

Vastuvõtvatest organisatsioonidest olid kaasatud: 

Organisatsioon: EDUCERE - Asociación Socioeducativa para el Desarrollo Comunitario
Piirkond: Lugo, Hispaania
Vabatahtlikke Eestist: 3
 
Organisatsioon: CEMEA - Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva
Piirkond: Rooma, Itaalia
Vabatahtlikke Eestist:
 
Organisatsioon: ARCISTRAUSS - Associazione Culturale Strauss
Piirkond: Mussomeli, Itaalia
Vabatahtlikke Eestist: 2 

Projekti tulemusena olid vabatahtlikud kaasatud organisatsioonide igapäevatöösse viies ellu erinevaid tegevusi lastele ja noortele. 
Projekti jooksul tehti ARCISTRAUSS-is EVSLife teemaline sotsiaalmeediakonto ning YouTube kanal, mis jagas praktilisi nõuandeid vabatahtlikele. Vaata lähemalt, mis on 5 asja, mida kindlasti peab enne vabatahtlikuks minemist tegema ja kuidas kirjeldatakse EVT projektide olemust
 
Euroopa vabatahtlik teenistus "Catch the Experience" on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmi vahenditest.