Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
Euroopa vabatahtlik teenistus "Youth Volunteering Together" 

EVT projekti raames saatsime perioodil 2017-2018 Armeeniasse 3 vabatahtlikku. Tegevusi pakkus Gyumris tegutsev NGO "Youth Initiative Center" Gyumri, mis arendab kohaliku piirkonna noorsootööd ning veab eest rahvusvahelisi projekte. 

Tutvu projektiinfo ja tegevustega. 

Vabatahtlike tegevusi näeb NGO "Youth Initiative Center" Gyumri kodulehel ja sotsiaalmeedias
Tutvu lisaks vabatahtliku blogiga https://armeniaevs.wordpress.com/

Continuous Action viis selle projektiga seotud tegevusi ellu perioodil 04.02.2017-03.02.2019.
*Euroopa vabatahtlik teenistus "Youth Volunteering Together" on rahastatud SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmi vahenditest.