Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
 
MTÜ Continuous Action on algatanud sotsiaalse disaini projekti DesignLAB Orissa, mis viidi läbi koostöös disainiorganisatsiooniga INDEX, vabatahtlike liikumisega Bakul Foundation Indiast ning laste, noorte ja naistega tegeleva ühendusega CHILDREN-Nepal Nepaalist, et üheskoos uurida, kuidas rakendada disainmõtlemist noorsootöös ja inspireerida noori otsima lahendusi sotsiaalsetele väljakutsetele erinevates kogukondades.
 
Projekti DesignLAB Orissa eesmärgiks oli tõsta noortega tegelevate vabaühenduste ja nende sihtrühmade võimekust läbi sotsiaalse disaini metoodika õppimise ja rakendamise. Projekti peamisteks tegevusteks olid eelkohtumine ja koolitajate koolitus Tallinnas (november 2013), sotsiaalse disaini töötuba Indias (veebruar 2014) ning kohalike meeskondade kohtumised ja kohalike projektide arendamine. 
DesignLAB Orissa projekti oli kaasatud 7 osalejat igast partnerriigist (kokku 28), lisaks saavad projekti käigus Design to Improve Life Education koolituse 5 koolitajat. Projekti tulemusena valmis 5 prototüüpi/lahendust Indias, mitmed erinevad sotsiaalse disaini algatused partnerriikides, 6 lühidokumentaalfilmi, projektiraamat ning on loodud projekti koduleht
 
DesignLAB Orissa projekt kestis 1. oktoobrist 2013 kuni 30. septembrini 2014.
Lisainfot projekti kohta leiad www.designlab.ee

Projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon programmist Euroopa Noored ja EV Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 
Lisainfo:
Elen Brandmeister
designlab@continuousaction.ee
+372 52 86 303Projekti partnerid:

Bakul Foundation on Indiast Odisha pealinnast Bhubaneshwarist alguse saanud vabatahtlike liikumine, mis hõlmab peamiselt lapsi ja noori ning tegutseb hariduse, keskkonna ja kunstide valdkonnas. Bakuli eesmärk on innustada noori märkama sotsiaalseid probleeme ühiskonnas ning luua keskkonda, kus noored saavad algatada loovaid lahendusi neile tähelepanu juhtimiseks või lahenduste leidmiseks. Bakuli algatatud vabatahtlike päev on tänaseks levinud 30 linna üle India ning kaasab tuhandeid noori. Bakul tegutseb ka kohalike humanitaarkriiside juures (Orissa rannikut tabavad sagedased tormid ja üleujutused).

CHILDREN-Nepal tegutseb Nepaalis, Pokhara piirkonnas ning ühenduse tegevuse peamisteks sihtrühmadeks on vähemate võimalustega lapsed, noored ja naised. Ühenduse tegevuste hulgas on töövõimaluste loomine läbi kohaliku käsitöö, tööpraktikate ja kutsehariduse võimaldamine puuduses noortele ja naistele, haridusvõimaluste toetamine ning sotsiaalse sidususe suurendamine.

INDEX: Design to Improve Life on Taani organisatsioon, mis annab välja maailma suurimat rahvusvahelist disainiauhinda projektidele, mis muudavad inimeste elu paremaks – tihti arengumaade väljakutsete lahendamisele suunatud tooted, teenused, süsteemid. INDEX on välja arendanud Design to Improve Life haridusprogrammi, mida on läbi viidud suveülikooli formaadis Koreas, Hiinas jm ning pilootprojektina pikema programmina Taani ja Rootsi üldhariduskoolide õpetajatega. INDEX pakub DesingLAB Orissa projektile oma haridusmetoodikat koolitades välja koolitajaid igast partnerriigist ning viies läbi Indias toimuvat sotsiaalse disaini töötuba.