Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

VABATAHTLIKULE ...

Siit leiad infot vabatahtliku teenistuse ettevalmistuste kohta ning vajalikud lingid ja dokumendid. 

Esmalt aga soovitame teha tutvust vabatahtliku tööga koduriigis ja võimalusel osaleda MTÜ Continuous Action projektide või tegemiste juures. Võta meiega ühendust ja täida ära 
sooviavaldus.


Vajalik info vabatahtlikule, kes on juba projekti minemas ja käimas on ettevalmistused:
Euroopa Solidaarsuskorpuse portaal 
Vabatahtliku õppimist toetav töövihik vabatahtlikule

Euroopa Komisjoni kiri vabatahtlikule
Kindlustuse info

Noortepass (Youthpass)
Enne projekt minekut - v
abatahtliku meelespea

Soovitame enne projekti minekut tutvuda ka infoga programmi kodulehel EVS volunteer Info-Kit (inglise keeles, Erasmus+ vabatahtliku teenistuse projektidele) ja Volunteering harta (eesti keeles, Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse projektidele). 

Enne reisi vaata ka:
Euroopa ravikindlustuskaart ja selle vormistamine
Lennule registreerimine
Eesti Välisministeerium, reisimine välismaale ja otselink välisriigis viibimise registreerimise lehele on siin.

Soovitame ka lugeda Noorteagentuuri kodulehel olevat blogi - see on paik, kus kõik, kes on ühel või teisel moel Euroopa vabatahtlikust teenistusest või mõnest teisest projektist osa saanud, saavad jagada oma muljeid.