Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.
AMICUS RESEARCH AND EVALUATION

The aim of AMICUS research and evaluation in Estonia was to find out and describe the national context of volunteering and its impact on transnational civic service and volunteering, and also to evaluate specifically the local and transnational voluntary activities of young people in the context of SIDUR project.

Read the AMICUS research and evaluation report from here

Illustration for the AMICUS research and evaluation report, click
here