Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Rahvusvahelised koolitused ja seminarid eeloleval kevadel ja suvel

Eeloleval kevadel ja suvel on toimumas mitmeid rahvusvahelisi koolitusi, mida korraldavad meie koostööpartnerid Leedust, Itaaliast, Türgist, Portugalist, Austriast ja Slovakkiast.

Euroopa vabatahtliku teenistuse pojektides osalemise võimalused

Oled oodatud kandideerima pikaajalistesse Euroopa vabatahtliku teenistuse projektidesse, mis on lähiajal algamas. Vabatahtliku otsivad Ungari, Hispaania, Prantsusmaa ja Horvaatia organisatsioonid. Saatvaks organisatsiooniks kõikide projektide puhul on MTÜ Continuous Action.

Üheks või kaheks suvekuuks vabatahtlikuks Prantsusmaale

Oled oodatud osalema lühiajalises Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis eeloleval suvel Prantsusmaal. Projektid on erinevad ning vastuvõtvateks organisatsioonideks on erinevad kohalikud organisatsioonid. Projekte koordineerib meie hea partner Solidarités Jeunesses Pariisist. Saatvaks organisatsiooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

Euroopa vabatahtliku teenistuse projekt "Change Your Mind" Ungaris

Oled oodatud 12 kuud kestvasse Euroopa Vabatahtliku teenistuse projekti "Change Your Mind", mis alustab esimesel võimalusel Veszprémis, Ungaris. Projekti koordineerib ja võtab vastu MTÜ Lélektér Alapítvány ning saatvaks organisatsiooniks Eestist on Continuous Action. Ungarisse saadame kokku 2 vabatahtlikku.

Sissekannete arhiiv