Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

Osale Erasmus+ vabatahtlikuna lühiajalises projektis

Oled oodatud osalema lühiajalises projektis Erasmus+ programmi vabatahtlikuna! Võimalus on osa saada erinevatest projektidest Ungaris, Soomes, Prantsusmaal, Rootsis, jt riikides.
Täiendame infot jooksvalt!

Rahvusvahelised koolitused ja noortevahetused käesoleval aastal

Käesoleval aastal on meile teada mitmeid rahvusvahelisi noortevahetusi ja koolitusi, mida korraldavad meie koostööpartnerid ja kuhu ootame osalejaid. Lisame jooksvalt uut infot erinevate projektide kohta.


Pikaajalised vabatahtliku teenistuse projektid

Võimalus saada osa pikaajalistest vabatahtliku teenistuse projektidest, mis algavad suvest/sügisest 2018. Saatvaks organisatsooniks Eestist on MTÜ Continuous Action.

Vabatahtlikuks muusikafestivalidele Inglismaal

MTÜ Continuous Action saab saata 10 vabatahtlikku Eestist osalema Ersamus+ programmi poolt rahastatud grupiprojektis "Festival of Opportunity 2018", mis toimub 14-29.08.2018 Leedsi lähistel, Inglismaal.
Projekti vastuvõttev organisatsioon on Everything is Possible.

Sissekannete arhiiv